ERASMUS+ PROJEKTAS

 

Erasmus+ dienoraštis Nr. 1

 

Erasmus+ dienoraštis Nr. 2

  Erasmus+ dienoraštis Nr. 3
   
 

2017-12-08 YOGIES susitikimą prisimenant

   Kai turėjome svečių iš užsienio, gimnazijoje vyravo kitokia atmosfera nei paprastai: visi šypsojomės, buvome pakiliai nusiteikę ir pasiruošę pagelbėti. Ir ne tik mūsų svečiai, bet ir mūsų mokiniai elgėsi draugiškai (Violeta).

   Buvo taip smagu klausytis mokinių kalbančių angliškai ir su jais pasišnekėti. Supratau, kad reikia ne tik kalbą gerai mokėti, bet ir gebėti palaikyti pokalbį. Pasirodė, kad bendravimas reikalauja nemažai pastangų (Viktorija).

   Žavėjausi svečiais, kurie tokie drąsūs ir atviri, kurie taip laisvai bendrauja ir šoka (Agnė).

   Labai susidraugavau su Jakubu ir Danieliu. Jie tokie linksmi, paprasti ir visai nepasipūtę. Toks jausmas, kad juos pažinočiau jau labai seniai. Pagalvojau, kad mes esame labai susireikšminę (Mantas).

   Italų humanistiniai požiūriai, begalinis švarumas ir tvarkingumas, turkų nuoširdumas ir atvirumas, britės organizuotumas ir tolerancija, čekų protingumas ir paprastumas – tai pamokos, kurių mokiausi gyvendamas ir bendraudamas su savo svečiais (Vakaris).

   Džiaugiuosi, kad Beatričė ir Thembi buvo tokios draugiškos su mano tėvais (Laura).

   Susiradau naujų draugų. Tikiuosi, ne vienai savaitei. Koks nuostabus jausmas draugystė! (Martynas).

   Man labiausiai įsiminė paskaita Kauno Technologijų Universitete. Labai patiko lektorius ir jo bendravimas su auditorija. Buvo įdomu išgirsti ir auditorijos nuomones (Lina).

   Nepamiršiu vakaro, kai pristatėme valgius, šokius ir žaidimus. Tiek daug sužinojau, buvo taip smagu, o kitomis dienomis bendraudamas išmokau kortų triukų (Ignas).

   Susiradau draugų, kuriuos tikiuosi aplankyti jų šalyse. Thembi ir Beatričę, kurios gyveno mano namuose, pamilo visa šeima. Visi drauge labai daug juokėmės. Sužinojau apie kitas šalis ir kultūras.  Sužinojau daug naujų dalykų ir apie savo mokyklą. Pabuvojau dar nelankytose Kauno ir Vilniaus vietose. Baigiantis susitikimui, visi jautėmės tokie artimi ir buvo taip sunku išsiskirti (Lina J.).

 

Mokytoja Jolanta Ručienė, projekto koordinatorė. Foto>>

 
 

2017-11-27 Pasibaigė savaitę trukęs Erasmus+ projekto „Youth Olympic Games in European Schools” (YOGIES) partnerių susitikimas mūsų gimnazijoje. Sulaukėme draugų (10 mokinių ir 8 mokytojų) iš Karvinos gimnazijos Čekijoje, Urbino licėjaus Italijoje, Londono Regent koledžo Jungtinėje Karalystėje, Antalijos Has Okullari mokyklos Turkijoje.

   Susitikimo metu Stakliškių gimnazijoje mokymosi vizito dalyviai bei mūsų gimnazijos projekto komanda pristatėme savąsias šalis, mokyklas ir švietimo sistemas. Kauno Technologijų Universitete klausėmės Gavin Stewart paskaitos: „Jaunų žmonių verslumas ir galimybės darbo rinkoje” bei jau gimnazijoje vykusio seminaro metu vykdėme įvairias praktines užduotis (kūrėme strategijas savo verslui pradėti, rašėme CV, aiškinomės, kaip kiekvienoje šalyje įstoti į universitetą) skatinančias įsigilinti į išklausytą temą. 

   „Motyvacija mokytis ir požiūris į mokymąsi per kartas” – tokį tyrimą atlikome namuose, o Stakliškių gimnazijoje pristatėme jo rezultatus bei diskutavome, lygindami tėvų ir savosios kartos norą mokytis ir mokyklos svarbą mokymosi procese. 

   Į gimnaziją atvykę Prienų – Birštono „Vytauto” klubo krepšininkai kalbėjo apie krepšinio istoriją Lietuvoje, pristatė klubo pasiekimus, atsakinėjo į mokinių ir mokytojų klausimus, aiškino komandinio žaidimo svarbą siekiant pergalės bei organizavo krepšinio estafetes. Mokiniai ir mokytojai  tarptautinėse komandose rungėsi  tinklinio varžybose.

   Kultūrinės programos metu susipažinome su reprezentacinėmis Kauno vietomis bei jaukiomis ir įdomiomis senamiesčio vietelėmis, lankėmės Vilniuje bei Trakuose, surengėme vakaronę, kurios metu kiekviena šalis pristatė savo nacionalinę virtuvę, šokį ar dainą. Džiaugiamės, kad mūsų draugai žavėjosi gimnazijos mokinių ir mokytojų nuoširdumu, lietuviškų dainų ir šokių žinojimu ir puikiu atlikimu, lietuvišku maistu, ypač lietuviška duona ir sūriais. Ne kartą nuskambėjo įvertinimas, kad nėra ragavę skanesnių, o Lietuvos prisistatymą partneriai įvertino, kaip tikrą lietuviškos muzikos, dainų, šokių, tradicinio maisto bei šilto ir nuoširdaus bendravimo fiestą.

 

Lina Kimbirauskaitė, IV g klasės mokinė,

Jolanta Ručienė, projekto koordinatorė. Foto>>  Foto2>>

 
 
 

2017-11-08 Stakliškių gimnazijoje įvyko Erasmus+ projekto “Verslumas mokyklose – naujų galimybių mokyme ir auklėjime kūrimas” (Nr. 2016-1-ES01-KA219-025279_2) antrasis tarptautinis partnerių susitikimas. Bendriausias partnerystės tikslas – verslumo skatinimas mokyklose. O konkretūs uždaviniai: pasidalinti gerosiomis patirtimis mokant verslumo; surinkti ir paskelbti jau turimus sėkmingai įkurto ir vystomo verslo pavyzdžius; pasikeisti sėkmingomis veiklomis ir metodikomis ugdant verslumą bei sukurti verslumo ugdymo mokykloje vadovą. 

   Susitikime dalyvavo atstovai iš 4 Lleidos miesto mokymo įstaigų (Katalonijos regionas, Ispanija), vykdančių mokymą pagal bendrojo ugdymo, bakalaureto ir profesinio rengimo programas. Šios mokymo įstaigos priklauso verslumo ugdymo mokyklose tinklui. Jų mokiniai ne tik teoriškai nagrinėja, tačiau ir praktiškai steigia verslo kompanijas, jas valdo ir stengiasi uždirbti realų pelną. Prekyba vyksta ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu lygiu, kai produktai parduodami mokyklose partnerėse.

Kiti partneriai atvyko iš Nachod miesto, privačios Mercurii Akademijos (Čekija). Akademijoje vykdomos trys studijų programos: bendrojo ugdymo, ekonomikos ir turizmo vadybos. Pagrindinį vaidmenį šioje partnerystėje vaidina Ekonomikos licėjus. Jame mokiniai kartu su mokytojais kuria firmas, kurios veikia mokslo metų laikotarpiu ir stengiasi išsilaikyti bei užsidirbti pelną.

   Susitikimo metu vykdėme tokias veiklas: kiekviena mokykla pristatė mokytojo ar mokinio (esamo arba buvusio) sėkmingai sukurto ir vystomo verslo pavyzdį. Pristatymą reikėjo parengti pagal tam tikrą schemą:  mokyklos, mokytojų įtaka verslo kūrimui,  įgytų žinių vertė jo vystyme, idėjos atsiradimo situacija, verslo plano kūrimo etapai, panaudoti resursai, sėkmės ar/ir nesėkmės. Visų pristatymai buvo labai konkretūs ir įdomūs, o bene didžiausią įspūdį padarė Mercurii Akademijos 12-oko įsteigtos filmavimo kompanijos veiklos, kuomet jo paslaugų kuriant reklamas jau prašo nacionalinė Čekijos televizija, o uždirbamas pelnas leidžia įsigyti pačių naujausių technologijų įrangą.  Mūsų gimnaziją atstovavo buvęs mokinys Lukas Švedas, pristatydamas savo audio ir video aparatūros verslą. Luko verslo atsiradimas - pavyzdys, kaip hobis tampa verslu. Antroji  projektinio susitikimo veikla – sėkmingo verslo vadovo, tinkamo naudoti kuriant ir vykdant verslo projektą, kūrimas. Verslo vadovą sudaro veiksmų seka įkuriant ir vystant  verslą bei indikatoriai, parodantys jo sėkmingumą ar nesėkmes. Trečioji projektinio susitikimo veikla – šiuo metu mokyklose vykdomų verslo projektų pristatymai. Mūsų gimnazistai pristatė pačių kuriamas, tautiniais kostiumais aprengtas lėles ir galimybes jas parduoti. Darbo sesiją baigėme pasirengimu video konferencijai, kuri vyks vasario mėnesį, kuomet  kiekvienos šalies mokiniai pristatys savo verslo idėją ir jos realizavimą.

   Stakliškių gimnazijos bendruomenė, dalyvaudama šioje partnerystėje, turi puikią progą pasimokyti, kaip motyvuoti mokinį ne tik ieškoti įsidarbinimo galimybių, bet paskatinti jį imtis savo verslo, kaip ugdyti mokinio savarankiškumą ir kūrybingumą, kaip gera idėja ir tinkamos žinios gali padėti puikų pagrindą nepriklausomam gyvenimui.

 

Projekto koordinatorės: Jolanta Ručienė ir Daiva Švedienė. Foto>>

 
 

2017-02-20  Vasario 16-19 dienomis Londone, Regent koledže, įvyko pirmasis tarptautinis Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų strateginių partnerysčių projekto „Youth Olympic Games In European Schools“ (Nr. 2016-1-UK01-KA219-024580­_2) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Londono Regent nepriklausomo koledžo, Italijos Urbino miesto aukštesniosios mokyklos, Čekijos Karvinos miestelio gimnazijos, Turkijos Antalijos Anadolu licėjaus ir Prienų r. Stakliškių  gimnazijos vadovai bei koordinatoriai. Susitikimo metu susipažinome su mokyklų partnerių komandomis, pristatėme savąsias mokymo įstaigas, apžiūrėjome Regent koledžo mokymosi ir poilsio erdves bei detaliau susipažinome su jų siūlomomis individualiomis mokomosiomis programomis. Daugiausiai dėmesio skyrėme projektinių veiklų aptarimui, erdvių, skirtų bendradarbiavimui projekte, susikūrimui (eTwinning platformoje, Facebook paskyroje, Skype), bendravimo taisyklių nusistatymui bei darbų, kuriuos reikia atlikti prieš vizitą į Turkiją, aptarimui. Taip pat vyko projekto logotipo rinkimai. Iš 16 mokyklose partnerėse geriausiais atrinktų logotipų meniškiausiu ir labiausiai projekto idėją atitinkančiu pripažintas Antalijos Anadolu licėjaus logotipas. Juo ir bus žymima YOGIES projekto veiklos.

Pirmasis projektinis susitikimas Londone parodė, kad susibūrė naujoms idėjoms atvira, draugiška, darbšti ir projektines veiklas įgyvendinti pasiruošusi komanda.

 

Mokytoja Jolanta Ručienė. Foto>>

 

2017-05-04 Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Entrepreneurship in schools – Creating new opportunities in teaching and education“, gimnazijos mokytojai Živilė, Rasa ir Daiva lankėsi Čekijos Nachod mieste. Į mokymus susirinko visi projekto partneriai: Čekijos, Lietuvos ir Ispanijos mokyklų atstovai. Mokymuose dalinomės gerąja patirtimi apie  verslumą. Čekijos Akademia  Mercurii mokykla pateikė virtualių ir realių mokinių bendrovių kūrimo patirtis. Ispanų mokytojai papasakojo apie tai kaip ugdomos mokinių kompetencijos per projektinę veiklą. Mūsų gimnazija pristatė šešėliavimo patirtį įmonėse bei  įsivaizduojamos  mokinių bendrovės veiklos projektą.

 

Daiva Švedienė. Foto>>

 

2017-05-09 Gegužės 2 -9 dienomis Antalijoje, (Turkija), vyko  Erazmus+  bendrojo lavinimo mokyklų strateginių partnerysčių projekto „Youth Olympic Games in European Schools” (YOGIES) Nr.2016-1-UK01-KA219-024580_2 pirmasis mobilumas. Antalijos HAS Okullaris privati mokykla pasitiko mobilumo dalyvius iš Regent koledžo (Jungtinė Karalystė),  Urbino miesto aukštesniosios mokyklos (Italija),  Karvinos miestelio gimnazijos (Čekija) ir Prienų r. Stakliškių gimnazijos mokinius bei mokytojus. Mūsų gimnazijai atstovavo III g. klasės mokiniai Lina Jurkonytė ir Martynas Dubovikas bei fizikos mokytojas Vidas Davičikas ir projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja, Jolanta Ručienė.

   Pagrindinės šio mobilumo veiklos buvo: tyrimo „Žmogaus teisės ir daugiakalbiškumas”, atlikto kiekvienoje mokykloje, rezultatų pristatymas ir aptarimas; paskaitos „Sportas kaip gyvenimo būdas” klausymasis bei po jos vykę seminaras ir diskusijos apie dopingo vartojimą ir sąžiningumą sporte; paplūdimio tinklinio varžybos.  Vyko ir kitos, tokio tipo mobilumams įprastinės, veiklos: šalių ir mokyklų pristatymai, švietimo sistemų palyginimai, nacionalinių virtuvių pristatymai, sportinės varžybos, susipažinimas su Antalijos istorinėmis ir kultūrinėmis bei kitomis įdomiomis ir miestui svarbiomis vietomis.

     Detalesnius vizito rezultatus ir įspūdžius paskelbsime gimnazijos tinklapio projektų skyrelyje.

 

Mokytoja Jolanta Ručienė. Foto>>

 

2017-05-10 Mūsų įspūdžiai iš Erasmus+ projekto

 

 Lina Jurkonytė, IIIg klasės mokinė

 

Mobilumas Antalijoje man paliko neužmirštamų įspūdžių. Gyvenau labai draugiškoje dešimtokės Sinem šeimoje. Jos tėtis yra verslininkas, mama – anglų kalbos mokytoja. Visi puikiai kalba angliškai ir noriai bendrauja. Taigi, turėjau galimybę sužinoti apie turkų kasdienybę ir tradicijas, mokyklinį gyvenimą, jaunų žmonių santykius ir problemas.

    Mūsų projektinės veiklos vyko privačioje HAS Okullari mokykloje. Mokykla nauja, įsteigta dviejų brolių verslininkų, atidaryta tik prieš trejetą metų. Moderniai įrengti kabinetai, labai šviesios, spalvingos bei originaliai apipavidalintos erdvės, saugi aplinka. Joje dirba tik jauni mokytojai. Santykiai tarp mokinių ir mokytojų šilti, draugiški ir geranoriški. Beveik visas mokyklos kiemas skirtas įvairiems sportiniams žaidimams. Taigi, turėdami laisvesnę minutę tarp veiklų, žaidėme tinklinį, futbolą, šachmatais. Tačiau didžiausią įspūdį padarė paplūdimio tinklinis: baltas paplūdimio smėlis, žydras Viduržemio jūros vanduo, ryški saulė, tarptautinės komandos, atiduodančios visas jėgas pergalei, palaikantys ir supratingi sirgaliai, bei pergalės džiaugsmas ir kabinami medaliai. Žinoma, kad draugystė nugalėjo!

   Buvo smagu pristatyti ir įdomu išgirsti tyrimo „Žmogaus teisės ir daugiakalbiškumas”, atlikto partnerinėse mokyklose, rezultatus. Po aptarimo ir diskusijų supratau, kad niekada nesusimąstydavau ir nesigilindavau į tokius, regis, elementarius dalykus: kodėl žmogus dažniausiai nieko nesiaiškina, kai su juo pasielgiama neteisingai; ar gali geras svetimų kalbų mokėjimas ir tikslus minčių perteikimas bei supratimas padėti išspręsti   politinius, religinius ir ekonominius nesutarimus. Paskaitos „Sportas kaip gyvenimo būdas” klausymasis bei po jos vykę seminaras ir diskusijos apie dopingo vartojimą ir sąžiningumą sporte taip pat buvo įdomi ir vertinga patirtis.

    Įgyjau įsimintinų kultūrinių patirčių. Man labai patiko turkiška muzika. Jos specifinis skambesys ir labai aiškus ritmas tiesiog vertė judėti. Na, mes ir šokdavome atsiradus bent menkiausiai galimybei. O šokio spektaklis „Anatolijos gaisras” sužavėjo puikiu tradicinės ir moderniosios turkų muzikos bei šokio ir baleto deriniu.  Antalijos muziejaus eksponatuose mačiau, kokia turtinga ir įvairi Antalijos istorija ir kultūra. Apsilankymas rytietiškame turguje, jo spalvos, kvapai ir garsai žavėjo mane, o suvenyrų pirkimas, buvo tikras gebėjimo derėtis išbandymas. Įsitikinau, kad turkiška virtuvė ne veltui žinoma pasaulyje: gausybė įvairių vaisių ir daržovių, sriubų ir sūrių, jautienos ir avienos patiekalų, pyragų ir desertų patenkina   išrankiausius skonius. O įspūdį dar sustiprina netikėčiausios ir jaukiausios vietos, kuriose maistas patiekiamas.

    Kopimas kalnų takeliais prie senovinio švyturio – vienas iš labiausiai įsiminusių dalykų: karštis, aukštis, vis didesniais akmenimis nuklotas takas, regis, išsunkia paskutines jėgas, tačiau   nuostabūs kalnų ir jūros vaizdai, smagus bendravimas bei bendra nuotrauka kalno viršuje – ir nuovargis staiga pradingsta!  Ne menkesnį įspūdį padarė ir apsilankymas Antalijos savivaldybėje. Įspūdingas pastato dydis ir nuoširdus valdininkų bendravimas su mumis, dovanos. Beje, atkreipiau dėmesį, kad savivaldybėje dirba ir moteris sėdinti neįgaliojo vežimėlyje. 

   Taigi, šiame mobilume įgyjau daugybę patirčių, susiradau naujų draugų, su kuriais ir toliau bendrauju ir laukiu atvystančių į mūsų gimnaziją.

 Martynas Dubovikas, IIIg klasės mokinys

   Šis YOGIES mobilumas man įsiminė, nes daug ką dariau ir patyriau pirmą kartą savo gyvenime. Tai buvo mano pirmoji kelionė į užsienį, pirmą kartą skridau lėktuvu, pirmą sykį turėjau galimybę kalbėtis angliškai gyvai, pirmą sykį pristačiau tyrimo rezultatus angliškai ir tarptautinei komandai. Dariau jogos pratimus ir šokinėjau nuo uolų į Viduržemio jūrą taip pat pirmą kartą. Apsilankymas rytietiškame turguje, šokio spektaklio žiūrėjimas amfiteatre, kopimas į kalnus, futbolo žaidimas tarp kalnų – visa tai buvo įspūdingi pirmieji kartai!

 Žmonės ir turkų kultūra padarė stiprų įspūdį. Žavėjausi šeimos, kurioje gyvenau nuoširdumu ir rūpestingumu. Jaučiau atvirumą ir draugiškumą žmonių su kuriais bendravau. Nors turkiškas maistas nebuvo įprastas, tačiau didesnė dalis patiekalų man patiko. Ypač patiko senoviniai indai, kuriuose maistas buvo patiekiamas ir įdomios vietos, kuriose valgėme. Smagu buvo derėtis turguje ir pirkti suvenyrus. Įdomus Antalijos senamiestis.  

   Įdomu buvo pamatyti ir išgirsti mokyklų prisistatymus, sužinoti faktų apie šalis partneres, smagu buvo pristatyti savo gimnaziją ir Stakliškes. Apsilankymas tarp kalnų  esančiame mokyklos ūkyje  (atstumas nuo pagrindinių mokyklos pastatų apie 50 km) taip pat įsimintinas. Nors ūkis  ir nėra gausus augalais bei gyvūnais, tačiau ten yra puikios patalpos ir lauko klasės pamokoms vesti. Ūkyje kuriamas bitynas, kuriame norintys mokiniai mokysis bitininkavimo, stengsis parduoti medų ir mokysis verslumo pagrindų  Taip pat šalia yra rengiamas kempingas norintiems kopti į kalnus.  

   Antalijoje pamačiau, koks puikus būdas susidraugauti sportuojant ir diskutuojant apie sportą, apie svarbą ir prasmę sąžiningo žaidimo. Nauji draugai – vertingiausia, ką patyriau mobilume. Labai susidraugavau su Jakobu iš Čekijos ir  Danilo iš Italijos.  Toliau bendraujame. Laukiu jų Lietuvoje.

 Foto>>