Duonelės kelias

 

Duona, duonelė, duonutė...  Kasdieninė duona - eilėse, dainose apdainuota, pasakų ir patarlių išgarbinta. Nuolat liesdami duonos riekę, priprantame prie jos kaip prie oro, kuriuo kvėpuojame, kaip prie saulės, nešančios žemei gyvybę, ir nelabai žinome, kas yra tuščias stalas ir kartais nemokame branginti duonos. Mūsų senolių atminty duonos vertė yra kitokia. Kaip branginti duoną, koks ilgas jos kelias nuo lauko iki stalo, šventėje ,,Duonelės kelias“ ir sužinojo Stakliškių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Šventėje taip pat dalyvavo pradinių klasių mokytojos ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Dar prieš šventę, kartu su savo mokytojomis, jie mokėsi deklamuoti eilėraščius, žaisti žaidimus, sekti ir vaidinti pasaką apie vilką, kuris norėjo duonos išsikepti, ieškojo patarlių, mįslių. Šventės dieną mokiniai, nešini pasiruoštomis kaukėmis, pasipuošę, į klases sugužėjo su gera nuotaika ir noru kuo greičiau sulaukti šventės. 

 

Šventės akimirka

Šventėje vaikai įdėmiai klausėsi eilėraščių, pasakos apie duonos kepimą ir pasakojimų apie įrankius, senovėje naudotus duonai gaminti: rėtį, ližę, duonkubilį. Išmoko ,,kulti“ pagal spragilų dainą.

Linksmai nuteikė mįslių konkursas. Geriausiai mįsles sekėsi minti ketvirtokams.

Šventės pabaigoje visi ragavo duonos su lašiniais ir sau prisižadėjo branginti kiekvieną duonos trupinį. Už aktyvų dalyvavimą renginyje visų klasių mokiniams buvo įteikti keptos duonos prizai. Su šventine nuotaika, naujomis žiniomis ir mintimis, mokiniai išsiskirstė atostogauti.

 

Rasa Noreikienė

Pradinių klasių mokytoja

2009-10-19

 

<< į pradžią  < į naujienas