Stakliškių vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojų kelionė į saulėtąją Ispaniją

 

    Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai sėkmingai dalyvauja tęstiniame tarptautiniame Comenius projekte „Genetika rekreacijoje – nauji gyvenimo būdai“.

    Spalio 17–25 dienomis Ispanijoje vyko priešpaskutinis projekto Comenius etapas. 11ir 12 klasių mokiniai ruošė medžiagą, padedami anglų kalbos mokytojos V. Varžukaitės išvertė anketas apie genetiškai modifikuotus produktus ir pateikė įvairių amžiaus grupių žmonėms. Buvo apklausta 500 žmonių ir, išaiškinta jų nuomonė. Taip pat buvo parengta ,,Genetikos laiko juosta“, kurioje atsispindėjo visa DNR chronologija. Būtent su šiuo projektiniu darbu du mokiniai ir keturi mokytojai išvykome į susitikimą su kitais projekto dalyviais iš Italijos, Rumunijos, Vokietijos, Turkijos, kur mus svetingai priėmė saulėtoji Ispanija.

 

Visa Stakliškių mokyklos delegacija Granadoje

 

    Po dienos, praleistos kelionėje, buvome šiltai sutikti Murcijos mieste, kur moksleiviai apsigyveno šeimose, o mokytojai viešbutyje.

    Pirmoji diena buvo skirta susipažinti su puikiu miestu ir aplinkinėmis vietovėmis Abaran ir Archena bei maloniai pabendrauti su senais pažįstamais – projekto dalyviais, kurie jau lankėsi mūsų mokykloje.

 

Murcijoje

 

    Spalio 19, pirmadienis, buvo skirtas rimtam darbui – visi anksti susirinkome Beniel miestelio Gil de Junteron mokykloje. Tai jaukus trijų aukštų pastatas, kuriame mokosi 750 mokinių ir dirba 75 mokytojai. Į pamokas 8.30 val. mokinius iš kiemo pakviečia ne skambutis, bet sirena, nuo kurios mes net krūptelėjome. Pamoka trunka 55 min., po 3 pamokų būna ilgoji 30 min. pertrauka, jos metu mokiniai valgo priešpiečius. Po 6 pamokų 13.30 val. jie visi skirstosi į namus.

 

Mokytojų kolektyvas


    Tą dieną, koncerto metu mokiniai dainavo savo liaudies dainas, šoko tautinius šokius. Po trumpo filmo apie praeitą susitikimą snieguotoje Lietuvos žemėje ūsų grupės daina ,,Ant kalno karklai siūbavo“ buvo priimta šiltai ir audringai. Beje, mums teko garbė dainuoti pirmiesiems.

 

Atliekant lietuvių liaudies dainą „Ant kalno karklai“

 

    Vėliau kiek vienos šalies atstovai giedojo Europos Sąjungos himną gimtąja kalba, o po to visi sudainavome jį angliškai. Projekto posėdžio metu buvo pristatomi pranešimai apie darbą kiekvienoje mokykloje. Mūsų mokinių pranešimas buvo išklausytas su dideliu susidomėjimu ir palydėtas audringais aplodismentais. Visiems patiko laiko juosta, įgavusi DNR struktūros formą, bei geras mūsų mokinių pasirengimas ir betarpiškas bendravimas. Susipažinę su mokykla, projekto dalyviai buvo priimti merijoje, kur pasikeitė atminimo dovanomis.

 

Pristatant projektą  „Recriation by genetics system – new ways of life“

 

    Aptariamojo posėdžio metu buvo patvirtinta, kad pasiekti geri rezultatai ir šis projekto etapasįvertintas teigiamai. Dalyviai susitarė baigiamąją projekto konferenciją pravesti Italijoje 2010 m.balandžio mėnesį.

    Po rimtų darbų visų projekto dalyvių laukė malonių, staigmenų ir įdomių pažinčių su Ispanija kupina savaitė: apsilankymas Granadoje – Sultono rūmuose, kelionė prie Viduržemio jūros, plaukiojimas baidarėmis, buriavimas.

 

Granados gatvelėje

 

    Nepaisant lietingos dienos pažintinė ekskursija po Murcijos miestą praėjo puikiai. Nepamirštama buvo kelionė į Almadenes kanjoną, olas, išvyka plaustais kalnų upe.
    Su projekto dalyviais išsiskyrėme laukdami naujų susitikimų.

 

Plaukimas kanojomis

 

Kartu su turkais ir ispanais

 

Prie Cara de Vaca bažnyčios

 

Gladiatorių dvikova Alahambros amfiteatre

 

Madridas

 

 Palmės

 

Paskutinieji Madrido vartai

 

Vyr. mokytoja Janė Koskienė


<< į pradžią  < į naujienas  < į Comenius