Stakliškių vidurinės mokyklos Olweus patyčių prevencijos programos

koordinacinis komitetas

 

1) Loreta Šernienė (direktorė),

2) Kristina Gaubienė (logopedė, MSG vadovė),

3) Daiva Švedienė (socialinė pedagogė, Olweus programos koordinatorė, MSG vadovė),

4) Živilė Biekšienė (MSG vadovė),

5) Audronė Žilionytė (12 kl., mokinių atstovė),

6) Jurkonytė Lina (9 kl., mokinių atstovė),

7) Aldona Seniauskienė (tėvų atstovė) ,

8) Žilionienė Lina (MSG vadovė, tėvų atstovė).

 

 

Inga Abramavičienė, Olweus programos instruktorė

 

 

<< atgal