Metodinė konferencija

 

 

HUMANISTINĖ MOKYKLA. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS.

 

 

KONFERENCIJOS PRADŽIA:

 2009 – 02 – 21, 10.00 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 STAKLIŠKIŲ VIDURINĖ MOKYKLA,

Prienų 8, Stakliškės, Prienų rajonas

Ugdytinių motyvavimas viduramžiais

 

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI:

 

v Prienų r. Švietimo, kultūros ir sporto

     skyrius,

v Prienų r. Švietimo centras,

v Kruonio vidurinė mokykla,

v Stakliškių vidurinė mokykla.

 

INFORMACIJA:

 

Tel.: 831945543, 861138780

El. paštas: mokykla@stakliskes.prienai.lm.lt

http://www.humanistinemokykla.ten.lt

 

 

 

 

 

 

Mokinys, kuris mokosi nenoriai,-

tai paukštis be sparnų.

 

Saadis

 

 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

9.30 – 10.00 val. – dalyvių registracija.

 

10.00 – 12.00 val. – posėdis.

 

12.00 – 12.30 val. – pietų pertrauka.

 

12.30 – 14.00 val. – posėdis.

 

14.00 – refleksija (prie kavos).

 

 

PRANEŠIMAI

 

1. Konferencijos dalyvių sveikinimas,

   Rimvydas Zailskas, Prienų r. švietimo, kultūros

   ir sporto skyriaus vedėjas.

   10 min.                                                                

 

  2. „Kada vertinimas padeda susikalbėti?“,

   Renata Pavlavičienė, Prienų r. švietimo

   kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

   15 min.                                                               

 

3. „Ugdymo turinio kaita ir vertinimas“,

   Rima Bačkienė, Švietimo Plėtotės Centras.

   1 val.                                                                   

 

4. „Ko mes tikimės iš mokinių pasiekimų

   vertinimų?“,

   Audrius Murauskas, Tėvų forumas.

   15 min.                                                                

 

5. „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo

   informacijos rinkimo, fiksavimo bei

   panaudojimo tvarka Kruonio vidurinėje

   mokykloje“,

   Aurika Bartkienė, Kaišiadorių r.

   Kruonio vidurinė mokykla, metodinės tarybos

   pirmininkas.

   15 min.                                                                

 

6. „Pamokos veiklos efektyvumas pradinėje

   mokykloje“,

   Angelė Vasiliauskienė, Prienų   „Nemuno“

   pradinė mokykla, direktorė.

   15 min.                                                               

 

7. „Vertinimo kaitos įtaka ugdymo kokybei

   Pakuonio pagrindinėje mokykloje“,  

   Audronė Vaicekauskienė Prienų r. Pakuonio    

   pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja.

   15 min.                                                                        

 

8. Pietų pertrauka 30 min.                                   

 

9. „Kaip vertinu lietuvių kalbos pamokose (5 –

   10 klasėse) ir mokau mokinius vertinti ir

    įsivertinti“,

   Alė Kerševičienė Kaišiadorių r. Kruonio

    vidurinė mokykla.

   15 min.                                                               

10. „Kruonio vidurinės mokyklos pradinių

   klasių mokinių Pažangos knygelė“,

   Aušra Kulnickienė Kaišiadorių r. Kruonio

   vidurinė mokykla.

   15 min.                                                                  

 

11. „Lietuvių (gimtosios) kalbos vertinimas 11

   – 12 klasėse“,

   Rūta Makarevičiūtė. Kaišiadorių r. Kruonio

   vidurinė mokykla, mokytoja metodininkė.

   15 min.                                                                 

 

12. „Vertinimas fizikos pamokose“,  

   Rimantė Vaitkevičienė, Kaišiadorių r. Kruonio

    vidurinė mokykla, Fizikos vyr. mokytoja.

   15 min.                                                                          

 

13. „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

   mokant matematikos“,

   Danutė Kubilienė, Kaišiadorių r. Kruonio

   vidurinė mokykla, matematikos mokytoja.

   15 min.                                                                 

 

14. „Vertinimas kūno kultūros pamokose“,

   Alfredas Černiauskas, Kaišiadorių r. Kruonio

   vidurinė mokykla, kūno kultūros mokytojas

   metodininkas.  

   15 min.                                                                  

 

15. „Mokinių pasiekimų vertinimas Stakliškių

   vidurinėje mokykloje“,

   Povilas Veteris, Prienų r. Stakliškių vidurinė

   mokykla, direktorius.

   15 min.                                                                  .