Naujienos


<< į pradžią

2013-08-25 Stakliškėse praūžė vasaros vaikų futbolo stovykla. Čia stovyklavę jaunieji sportininkai liko patenkinti gyvenimo bei treniruočių sąlygomis. Stovyklai besibaigiant vyko draugiškos rungtynės su Stakliškių vidurinės mokyklos komanda, kurios pasibaigė taikiai 4:4, baudinių serijoje sėkmė nusišypsojo stovyklautojams.

Mokytoja Laura Makštutienė. Foto>>


2013-08-13 Šiandien, rugpjūčio 13 dieną, mokyklą aplankė svečiai iš Prancūzijos. Ypatingi svečiai – Dana Milkevičiūtė su savo vyru Jean-Claud Arnaud. Tai buvusi mokyklos mokinė, mokytojos J. Koskienės auklėtinė, mokyklą baigusi 1985 metais. Su dideliu susidomėjimu Dana vaikščiojo po mokyklą ir apie ją pasakojo savo vyrui, tarptautinio sporto ir kultūros komiteto Prancūzijoje atstovui Jean-Claud Arnaud. Jie atvežė  mūsų mažiesiems sportininkams dovanų – sportinių marškinėlių su asociacijos, jungiančios mažuosius Prancūzijos sportininkus užrašu USEP. Ši asociacija jungia sportuojančius Prancūzijos vaikus nuo 3 iki 12 metų. Tikimės, kad dovanotieji sportiniai marškinėliai atneš sėkmę mūsų mokiniams, o šis pirmas susitikimas nebus paskutinis.


Kviečiame mokytis Stakliškių vidurinėje mokykloje!

Kviečiame mokytis visų klasių mokinius. Laukiame tėvų ar vaiko globėjų prašymų (taip pat  į Stakliškių ir Pieštuvėnų  ikimokyklinius skyrius).

Kviečiame ateiti ir susipažinti su mokykla

Prašymai priimami darbo dienomis nuo 8.00. iki 16.00 val. mokyklos raštinėje.

 

Telefonai pasiteirauti:

8 (319) 45543 – raštinės,

8 (646) 14937  – mokyklos direktorės


2013-07-15 Liepos 15 dieną Stakliškių vidurinėje mokykloje buvo įteikti brandos atestatai LVII laidos abiturientams. Abiturientus sveikino mokyklos direktorė, auklėtoja, Seimo nario A. Palionio patarėjas A. Vaidogas, kultūros centro direktorė A. Keblikienė, tėvai, draugai ir giminaičiai.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>  Video>>

Straipsnis>> "Krašto Vitrinoje"


2013-06-03 Nuo pirmadienio, t.y. nuo birželio 3 dienos, 6-11 klasių mokiniams  prasidėjo netradicinio ugdymo dienos. Pirmasis uždavinys - paruošti kiekvienai klasei stendą  ,,Sėkmingiausia diena mokykloje“. Po kelių įtempto darbo valandų galėjome pasidžiaugti mokinių darbo vaisiais. Šeštokai savo stendą sudėliojo tarsi mozaiką, kurioje užfiksuotos sėkmingiausios prabėgusių mokslo metų akimirkos, septintokų stende - daug dėmesio sportui, aštuntokai pateikė sėkmingiausių įvykių foto galeriją, devintokai prisiminė Mokytojo dieną, beje, šios šventės organizatoriai jie ir buvo. Dešimtokų stendas - eiliuotas... O vienuoliktokai mokslo metų sėkmingiausias akimirkas pristatė pateiktimi.

Birželio 4, 5 dieną mokiniai ir mokytoji atsiliepė į Pilietinę iniciatyvą "Vilties medis". Visiems patiko  pasiūlymas - atgaivinti mokyklos kieme stichijos nusiaubtą  medį . Tai turi būti padaryta prieš birželio 14-ąją - Vilties ir Gedulo dieną, kai minėsime 72-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kuomet per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Ir medis atgijo  apsipildamas  žiedais. Dailės mokytojos Linos Andriukevičienės vadovaujami šiuos žiedus  išgavome  iš... plastmasinių butelių. Medį gyventi prikėlė jaunos rankos ir atviros širdys gėriui.

Pasibaigus netradiciniam ugdymui, apžvelgę pasiektus  rezultatus, išlydėsime mokinius atostogauti. Geros vasaros...

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto1>>  Foto2>>  Foto3>>  Video>>


2013-06-01 Birželio 1 d. 5 kl. mokiniai vyko į Kauną. Aplankėme Vytauto Didžiojo karo muziejų, kur mus pasitiko XV a. Lietuvos bajoras. Savo pasakojimu jis „nukėlė“ mus į kovų su kryžiuočiais, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir įnirtingų mūšių laukus. Sužinojome apie Lietuvoje naudotus kalavijus, kovos peilius, kirvius, ietis, arbaletus ir lankus.

Taip pat aplankėme Kauno Prisikėlimo bažnyčią - didžiausią monumentaliosios architektūros bazilikos stiliaus bažnyčią Baltijos šalyse. Pakilome į terasą, kurioje atstatyta kukli koplyčia, skirta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei. Nuo terasos apžvelgėme nuostabią Kauno bei jo apylinkių panoramą.

Po ekskursijos 5 kl. mokiniai pasidalino mintimis, kas jiems labiausiai patiko:

Austėja - Karo muziejuje buvo labai įdomi pamoka, kurioje sužinojau, kaip anksčiau žmonės kariavo. Muziejuje buvo daug ginklų ir šarvų. Kai kuriuos šarvus mums davė užsidėti, nors jie buvo sunkūs.

Gabrielė - Pamatyti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno lėktuvo „Lituanica“ liekanas.

Rūta - Labiausiai patiko ekskursija po Prisikėlimo bažnyčią, kai mokytoja Marytė pasakojo apie piligrimų žygius.

Ateityje žadame surengti dar ne vieną įdomią pažintinę ekskursiją po Lietuvą.

 Mokytoja Ona Kamblevičienė. Foto>>


2013-05-31 Nuaidėjo paskutinis skambutis abiturientams, atnešęs liūdesį, susimąstymą... Nejau tai viskas??? Ne, vaikai... tai tik pradžia. Gražaus, įvairiaspalvio gyvenimo pradžia. Taigi, tą pradžią pradėkite drąsiai, pasitikėdami savimi. Jūs tikrai galite daugiau nei įsivaizduojate. Kaip linkėjo 10-okai, būkite laimingi visada, jauskitės laimingi ir dalinkitės ta laime su kitais... Apkabiname Jus ir linkime sėkmės... Visada Jūsų lauksime...:)

Soc. darbuotoja Daiva Švedienė. Foto>>


2013-05-31 Didingu Polonezo šokiu ketvirtos klasės mokiniai pradėjo 1- 5 klasių mokslo metų pabaigos šventę. Šventėje dalyvavo mokyklos direktorė Loreta Šernienė, pavaduotoja ugdymui Dalia Bartkienė, mokinių tėvai.

 Ketvirtokai, atsisveikindami su pradinukais, deklamavo eilėraščius, grojo, šoko "Kepurinę". Trečios klasės mokiniai sveikino vyresnius draugus, įteikė jiems pačių pagamintus varpelius bei atvirukus. Pradinukų Pop choras visiems padovanojo nuotaikingą dainelę.

Mokyklos direktorė sveikino ketvirtos klasės mokinius ir įteikė jiems pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus. Mokiniams, kurie mokslo metus  baigė labai gerais balais arba aukštesniuoju lygiu, direktorė įteikė padėkos raštus. Juos gavo ir pamokų per visus mokslo metus nepraleidę mokiniai.

Su gera nuotaika mokiniai grįžo į klases atsisveikinti iki kitų mokslo metų.

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>>


2013-05-31 Gegužės 31d. 6-9 klasių mokiniai dalyvavo ekskursijoje į Aukštadvarį. Pradžioje užsukome į Aukštadvario regioninio parko centrą. Apžiūrėję centrą ir išklausę pasakojimų, visi linksmai patraukėme į pramogų parką „Ąžuolynę“. Susipažinę su taisyklėmis, pasirengėme „tarzanauti“. Drąsuolių grupę sudarė ne tik mokiniai, bet ir mokytoja Z.Litvinskienė bei autobusiuko vairuotojas. Belaipiojant medžiais mus užklupo lietus, bet mūsų jis tikrai neišgąsdino ir nuotaikos nesugadino. Sunkiausioji buvo 6-oji trasa, ir ja drįso laipioti ne visi. Labiausiai visiems patiko leistis „Ąžuolo skrydžiu“, kuris tęsėsi per visą ežerą. Šia ekskursija likome labai patenkinti.

6 klasės mokinė Aistė Šalomskaitė.  Foto>>


2013-05-29 Pavasaris - išleistuvių metas. Pieštuvėnų ikimokykliniame skyriuje jos vyko gegužės 29 d. Buvo suvaidinta E.Mieželaičio pasaka "Zuikis Puikis", vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, šoko ir žaidė. Būsimus pirmokėlius pasveikino Stakliškių vid. m-klos direktorė L.Šernienė, skyriaus auklėtojos ir tėvai.

Auklėtoja Asta Liutvinskienė. Foto>>


2013-05-29 Gegužės   29 dieną  Stakliškių  vidurinėje  mokykloje lankėsi  Alytaus miesto  ir rajono  mokyklų  vadovai. Atvykusius  sutiko  mokyklos direktorė Loreta Šernienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Bartkienė.  Svečiai  apžiūrėjo kabinetus,  domėjosi stendais, meno galerija. Ilgėliau užtruko mokyklos muziejuje. Čia kaip pasveikinimas  skambėjo  merginų ir jų muzikos mokytojos atliekama liaudies  daina, jaunieji gidai - šeštokė Aistė ir devintokas Vytautas - peržvelgė  mūsų muziejaus ištakas, išsamiau komentavo keletą jame  esančių eksponatų. Vėl  atgijo žibalinės lempos, nekotėlės, linų šukos  ir kiti senieji buities daiktai. Malonu sulaukti svečių, malonu pasidalinti  naminės duonos kąsneliu, kuria vaišinome svečius, linkėdami  skalsos ir sėkmingų darbų.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>>


2013-05-29 Gegužės 29 dieną magijos teatro „DiArchy“ artistai lankėsi mūsų mokykloje. Pasirodymo metu susirinkusius mokinius ir mokytojus jie stebino fokusais bei iliuzijos triukais. Daugumą jų atliko su žiūrovų (jie buvo išrenkami atsitiktinai) pagalba. Įspūdingiausias reginys – Arvydo pasidalijimas į dvi atskiras dalis, kurios scenoje judėjo savarankiškai.

Diana ir Arvydas bent akimirkai leido patikėti, kad viskas įmanoma. „Visi turime svajonių, o magija leidžia pajusti, kad jos visos gali išsipildyti“  - sakė populiarusis magas Arvydas.

Mokytoja Janė Koskienė. Foto>>


2013-05-28 Jau keletą metų bendradarbiaujame su Birštono Vienkiemio mokyklos-darželio pradinukais. Šį pavasarį buvome pakviesti į sporto šventę. Visi trečiaklasiai nekantriai laukė gegužės 28 dienos. Birštone mus pasitiko mokyklos direktorė, mokytojos ir visi mokiniai. Sporto šventė vyko Birštono miesto parke. Čia lankėmės pirmą kartą, todėl pirmiausia išbandėme ten esančius treniruoklius. Visas sportines rungtis mums organizavo Birštono sporto centro treneriai. Šokinėjome į tolį, žaidėme petankę, smiginį, kvadratą, traukėme virvę. Užduotis vijo užduotį ir nė nepajutome, kaip atėjo pietų metas. Draugiški pietūs gamtoje, dalijimasis įspūdžiais, gausybė diplomų už sportines rungtis ir malonus bendravimas - tai labiausiai mus džiugino. Sutarėme, kad draugystė tęsis, ir pakvietėme kitais mokslo metais atvykti į mūsų, Stakliškių vidurinę mokyklą. Visai Birštono Vienkiemio mokyklos-darželio bendruomenei tariame nuoširdų ačiū.

Mokytoja Dalė Stankevičienė. Foto>>


2013-05-27 Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis: išsaugosime ir nedideles mokyklas
"Neskubėsime uždaryti mokyklų. Atvirkščiai, stengsimės jas išlaikyti, juo labiau kad dažnai mokyklos yra vieninteliai kultūros židiniai kaimo vietovėse, - sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis. - Patobulinta mokyklų tinklo kūrimo tvarka mažėjant mokinių skaičiui sudarys sąlygas užtikrinti įvairių ugdymo poreikių įvairovę. Daugiau galių bus suteikta gyventojų bendruomenių iniciatyvai formuojant švietimo sistemą, pavyzdžiui, steigiant daugiafunkcinius centrus". Plačiau>>


2013-05-27 Šios dienos laukėme su nekantrumu. Nes žinojome, kad prieš porą metų Stakliškių vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojų pasiūlytą idėją atnaujinti stadioną palankiai priėmė Stakliškių bendruomenė ir jos pirmininkė Rasa Noreikienė. Pirmininkė ėmėsi rašyti projektą ir, projektui pavykus, buvo gautos lėšos iš Leader programos, finansuojančios Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos įgyvendinimo projektus. Bendra sporto aikštyno atnaujinimo projekto vertė – 94111 Lt. Rūpesčių pakako Stakliškių bendruomenei ir jos pirmininkei Rasai Noreikienei. Užkalbinta Rasa Noreikienė pasakoja, kad kas tris mėnesius teko atsiskaityti įvairioms komisijoms ir numatyti tolesnių darbų eigą. Bet tai jau praeity, o šiandien – šventė - mokyklos atnaujinto stadiono atidarymas. Iš tolo šviečia nauji vartai, akį pamalonina žalią šilką primenanti stadiono danga, kurios puikiai išvaizdai palaikyti įsigyta traktoriukas–vejapjovė.

Stadione šurmuliuoja vaikai, vėjelis ridinėja didžiulį futbolo kamuolį kaip raiškiausią šios šventės akcentą. Pirmiausiai išsirikiuoja svečių ir mokyklos komandos futbolo turnyro "Golas" atidarymui. Į pakvietimą žaisti futbolą atsiliepė daugelis rajono mokyklų. 8 -10 klasių mokiniai rungtyniauja žaisdami tinklinį, 5-7 klasių mokiniai tikrina savo  drąsą ir miklumą šuolyje į aukštį, pradinukai pasiruošia kvadratui, suka lankus, šokinėja per virvutę. Ir sporto varžybų maratoną užbaigia svečiai ir mokyklos mokiniai, dar kartą žaisdami futbolą. Išsekus sporto rungtims, vyksta iškilmingiausia šventės dalis - atnaujinto stadiono atidarymas: giedamas mokyklos himnas, Stakliškių mokyklos vėliavą pakelia mokinių prezidentė Audronė Žilionytė ir kūno kultūros mokytojas Marijus Makštutis. Suteikiamas žodis mokyklos direktorei Loretai Šernienei, kuri sveikina visus susirinkusius ir dėkoja mokytojai Rasai Noreikienei, parašiusiai šį projektą. Renginio vedantieji pristato svečius. O jų sulaukėme tikrai daug. Atvyko gerbiami svečiai iš Prienų rajono savivaldybės: meras Vytas Bujanauskas, švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Seimo narys Andrius Palionis, Stakliškių seniūnas Gintautas Kaminskas, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Asta Keblikienė, "Golo" futbolo turnyro globėjai, Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės žaidėjai Darvydas Šernas ir Žydrūnas Karčemarskas ir kiti garbingi asmenys. Svečiai savo pasisakymuose džiaugiasi stadiono permainomis, mano, kad šis laimėtas projektas bus impulsas kitiems renginiams ir sudarys sąlygas dar labiau aktyvinti mūsų sportinį gyvenimą. Pasisakymus paįvairina Prienų merginų šokiai, įteikiami apdovanojimai rungčių laureatams. Mažųjų "Golo" turnyre trečiąją vietą laimėjo Stakliškių mokyklos komanda, antrąją – Balbieriškio mokyklos komanda ir pirmoji vieta atiteko Jiezno gimnazijai. Vyresniųjų grupėje - trečiąją vietą laimėjo Balbieriškio mokyklos komanda, antrąją – Jiezno gimnazija ir pirmoji vieta atiteko Stakliškių mokyklos komandai. Geriausius turnyro žaidėjus vertingomis dovanomis apdovanojo Darvydas Šernas ir Žydrūnas Karčemarskas. Šioje sporto šventėje savo jėgas išbandė ir pradinių klasių mokiniai. Už puikius rezultatus sukant lanką, šokinėjant per šokdynę apdovanoti: Milita Kosčicaitė, Goda Bankauskaitė, Dominykas Juodis ir Daivaras Berškys. Išsekus dovanoms, prizams ir šventinėms kalboms, kilo į dangų helio ir džiaugsmo, padėkos ir geros nuotaikos pripildyti balionai.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie stadiono atnaujinimo darbų: UAB ,,Rūdupis“, Stakliškių bendruomenei, o ypač jos pirmininkei Rasai Noreikienei.

Atsivėrę stadiono vartai maloniai laukia visų: mokinių, jų tėvelių, ir visų sportui neabejingų Stakliškių miestelio ir aplinkinių vietovių žmonių. Manome, kad visų poreikius tenkins šis moderniai atrodantis mokyklos stadionas.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>> 

"Krašto vitrinos" Foto>>  FutboloTV Video>>  LFF Naujienų Straipsnis>>


2013-05-27  STAKLIŠKIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE VYKS SPORTO ŠVENTĖ

 

Šventės programa:

 

1. Futbolo turnyro "Golas" atidarymas 9.00 val.

2. Tinklinis: 8–9 klasės; 9-10 klasės; 8-10 klasės;

3. Šuolis į aukštį: 5, 6, 7 klasės;

4. Futbolas: svečių ir dvi mokyklos komandos;

5. Kvadratas, lankų sukimas, šokinėjimas per virvutę: 1-4 klasės;

6. 13.00 val. stadiono atidarymas.

Organizatoriai


2013-05-23 Gegužės 23 dieną 1–4 klasių mokiniai keliavo po Dzūkiją. Savo kelionę pradėjo nuo Merkinės piliakalnio. Užkopę į piliakalnį pasigėrėjo nuostabiu kraštovaizdžiu, stebėjo kaip Merkys įteka į Nemuną. Vėliau nuvyko į Zakavolių kaime įsikūrusį P. Pretkelio juodosios keramikos muziejų. Čia ne tik sužinojo kaip žiedžiami moliniai indai, bet ir patys išbandė puodžiaus amatą. Žiedė vazas, lėkštes, dubenėlius. Didžiausią įspūdį paliko šalia Varėnos esantis Karpiškių žvėrynėlis. Atvykusius maloniai sutiko žvėrynėlio šeimininkas. Jis papasakojo mokiniams apie savo augintinius, kaip jie atsidūrė jo globoje. Visus sužavėjo vilkas Mauglis. Labai patiko šerti Šiaurės Amerikos meškėnus. Mokiniai dalyvavo viktorinoje. Nugalėtojai buvo apdovanoti povo plunksnomis.

Mokytoja Marija Nakraševičienė. Foto>>


2013-05-20 Šeimų popietė Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Su mamyte ir tėčiu, su močiute, seneliu“

  Popietę auklėtoja pradėjo kreipdamasi į ugdytinių tėvelius ir senelius: „Sveiki, su kuriais susitinkame kiekvieną rytą ir pavakarį. Laba diena visiems, kurie suradote laiko pabūti pačių gražiausių žiedų – vaikų ir anūkų sūkuryje. Saulė, paukščiai, gėlės atnešė į mūsų žemę pačią gražiausią šventę – šeimos šventę. Tad leiskite visus pasveikinti  su tarptautine šeimos diena“.

     Skambant muzikai uždegė žvakę, simbolizuojančią šeimos darnumą, meilę, šilumą ir pagarbą vienas kitam.

     Pačius gražiausius eilėraščių posmus ir skambias dainas vaikai skyrė seneliams ir tėveliams. O koks buvo jų laukimas. Juk šeimos nariai į darželį atvyksta ne kiekvieną dieną. O kaip  neatvyks, jei vaikai auklėtojos pagalba parašė jiems kvietimus.

     Tėvai ir seneliai išgirdo ne tik jiems skirtas eilėraščių eiles, pamatė šokančius ir dainuojančius  vaikus, bet ir susipažino su išgražėjusia grupės aplinka, kurioje jų atžalėlės praleidžia visą dieną. Skambanti muzika, vaikų daina ir šokis išjudino tėvelius ir senelius. Jie atkartojo vaikų šokius „Kiškelis“, „Graži mūsų šeimynėlė“, „Ant stogo žvirblelis“, taip prisimindami ir pajusdami kaip gera būti dar mažu.

     Auklėtoja padėkojo šeimoms už pasitikėjimą šia ugdymo įstaiga ir už visokeriopą paramą  R. ir R.Kazlauskams, L. ir V.Balsevičiams, V. ir A.Dubovikams, Ž ir E.Januškevičiams.

      Visiems popietės dalyviams vaikai įteikė savo rankelėmis pagamintas kuklias dovanėles.

Auklėtoja D.Kederienė. Foto>>


2013-05-16 Gegužės 16 dieną Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojus, dirbančius su pradinių klasių mokiniais, maloniai sutiko priimti Marijampolės Jono Totoraičio  pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė. Mokyklų direktorės Renata Stebuliauskienė ir Loreta Šernienė susitiko maloniam pokalbiui, bendradarbiavimo tarp mokyklų aptarimui. Mokyklos skambutis mus, mokytojas pakvietė į antrokų lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokas. Stebėjomės mokinių aktyviu  grupiniu darbu, gebėjimu  analizuoti, kurti, palyginti, sugretinti, vertinti ir įsivertinti savo darbą. Tokie mažučiai, o dirbo labai daug ir sparčiai. To priežastis – mokytojos paruoštos įdomios užduotys, vaikų aktyvinimas viktorina, dainele, pagyrimu, apdovanojimu „pavasariniu drugeliu”...

Dėkojame mokytojai Liubai Stankevičienei, pasidalinusiai savo darbo patirtimi, pasėjusiai mūsų galvose įvairių idėjų. Tikime, jog šis bendradarbiavimas tęsis.

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>>


2013-05-13 Džiaugiamės, kad mūsų mokinių tėveliai aplanko mokyklą ne tik susirinkimų metu, tačiau skiria savo brangaus laiko pristatydami savo profesijas. Šį gražų žingsnį pradėjo A. Seniauskienė, pataisos namų pareigūnė. Ji supažindino mokinius su savo darbo specifika. Papasakojo apie karjeros galimybes. Vaikai ir mokytojai pateikė daugybę klausimų, į kuriuos nuoširdžiai atsakė Gerb. Aldona. Dėkojame Jai už naudingą pamoką.

 Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2013-05-11 Kaip ateinančio pavasario, taip ir Stakliškių vidurinėje mokykloje dirbusios lietuvių kalbos mokytojos Danutės Zieniūtės poezijos knygos ,,Nedaug iš gyvenimo paėmiau‘‘ pasirodymo bei pristatymo laukėme su nekantrumu. Nes poetinis žodis kaip kalbos grynuolis, išaugintas iš laukimo ir nerimo, iš ypatingo pastebėjimo, arba tiesiog... iš didelio noro patirtu įspūdžiu pasidalinti su kitais.

Gegužės 11-osios rytą Stakliškių vidurinės mokyklos durys svetingai buvo atvertos sugrįžusiems vaikams, jau sėkmingai einantiems savarankišku gyvenimo keliu, žinantiems kasdieninės duonos kainą. Plačiau>>

 Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>>


Š. m. gegužės 11 d. Stakliškių vidurinėje mokykloje vyks mokytojos Danutės Zieniūtės knygos "Nedaug iš gyvenimo paėmiau" pristatymas.

Renginys prasidės 12:30 val. Stakliškių bažnyčioje šv. Mišiomis.

Po Mišių susitiksime mokyklos Aktų salėje.

Maloniai kviečiame.

 

Mokytoja Onutė Andrulevičienė


2013-05-10 Gegužės 10 dieną Prienuose vyko futbolo turnyras, skirtas Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti. Stakliškių mokyklos komanda užėmė III vietą.

 

Mokytoja Laura Makštutienė. Foto>>


2013-05-06 Gegužės 6 d., klasės valandėlės metu, vyko pavasarinis mokyklos aplinkos tvarkymas. Visi, „apsiginklavę“ įrankiais, šlavėme, grėbėme iš pakelės gyvatvorės susikaupusius lapus, mažesnieji rinko šiukšles. Laikas nepastebimai prabėgo, juk lauke puikus oras, o kai aplinka sutvarkyta, mokykloje dar jaukiau ir šviesiau. Visi dalyvavusieji mokyklos aplinkos tvarkyme, manau, ne tik patys nešiukšlins, bet ir kitus perspės.

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>


2013-05-04 Gegužės 4 d. Marijampolėje vyko XII respublikinis vaikų menų festivalis "Mažieji talentai - Lietuvai". Šiame festivalyje dalyvavo ir mūsų mokyklos trečios klasės mokiniai. Tarp 15 kolektyvų buvome vieninteliai iš Prienų rajono. Džiaugiamės kad buvome pakviesti į šį festivalį.

Mokytoja Onutė Kamblevičienė. Foto>>


2013-05-03 Kaip įprasta, pirmąjį gegužės sekmadienį gražiausius žodžius ir spalvingiausius gėlių žiedus skiriame savo motinoms. Penktadienio popietę Stakliškių mokyklos aktų salėje susirinkusias mamytes pagerbė jų vaikai. Pasaulis prasideda nuo mamos. Ji išleidžia į kelią ir išsiilgusi laukia sugrįžtančių. Ji - didžiausia globėja ir šilčiausias saulės spindulys.

Ačiū vaikams ir jų mokytojoms už puikų koncertą. Už skambias ir lyriškas dainas mokyklos chorui ir trečiaklasiams dainorėliams, kuriuos paruošė mokytoja Ona Kamblevičienė, už smagų trečiokų šokį, kurio organizatorė mokytoja Dalė Stankevičienė.

Susirinkimo antroji dalis buvo skirta dalykiniams pokalbiams ir pranešimams. Pirmiausia pranešimą pristatė mokyklos direktorė Loreta Šernienė. Rodė pateiktį, kurioje apžvelgė antrojo mokslo metų pusmečio įsimintiniausius renginius, darbus, kuriuose dalyvavo mūsų mokiniai.

Pasidžiaugė mokinių laimėjimais įvairiose olimpiadose, padėkojo laureatų mamoms. Kalbėjo direktorės pavaduotoja Dalia Bartkienė. Ji savo pranešime priminė vyresniųjų klasių mokiniams itin svarbias jau buvusias ir dar būsiančias įskaitas bei egzaminus. Supažindino su neseniai atsiradusia naujove - vadinamomis konsultacijų valandomis. Pagal sudarytą grafiką mokinys gali kreiptis į atskirų dalykų mokytojus ir gauti reikiamą pagalbą. Dar savo pastebėjimais dalijosi mokinių prezidentė Audronė Žilionytė ir naudingų patarimų tėvams, ypač tiems, kurie ruošiasi savo vaikus leisti į naują mokyklą, nurodė mokyklos psichologė Irina Banienė.

Pasibaigus susirinkimui, dar nesiskirstėme, diskutavome, bendravome, nes apie žmogaus auklėjimą ir mokymą tikrai yra ką pasakyti.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>>


GEGUŽĖS 3 - IOJI – TĖVŲ DIENA!

Gerbiami Tėveliai,

š. m. gegužės  3 d. 12 val. maloniai kviečiame jus atvykti į TĖVŲ DIENĄ, kurios metu tęsime tėvų susirinkimų ciklą „Malonūs susitikimai mokykloje”.

Šiame susirinkime dalyvaus ir mokiniai, nes atvyks „Savito stiliaus“ darbuotojai matuoti mokinius uniformų siuvimui.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Mokyklos direktorės pranešimas „Mokykla šiandien ir jos perspektyvos”.

2. Direktorės pavaduotojos ugdymui informacija „Ką mokykla siūlo sekantiems mokslo metams”

3. Mokyklos specialistų (socialinės pedagogės, psichologės, logopedės) informacija.

4. Mokyklos mokinių prezidentės pranešimas „Kiekviena pamoka aktyviam mokymuisi (mokinių akimis)“.

5. Mokyklos svečių pasisakymai

6. Mokinių koncertas tėveliams.

7. 10-okų tėvelių pokalbis su direktorės pavaduotoja ugdymui dėl dalykų  pasirinkimų 11-oje klasėje.

8. Susitikimai mokytojų kabinetuose.

MOKYTOJAI LAUKS JŪSŲ KABINETUOSE IKI 16.30 VAL.

LAUKIAME JŪSŲ!                                                                         

Mokyklos administracija


2013-05-02 Gegužės 2 d, Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 2 grupės vaikučiai pakvietė savo mamytes į šventę, "Man mamutė, kaip saulutė", skirtą Motinos dienai. Vaikučiai parodė gražų spektakliuką "Visi sveikina savo mamytes", padovanojo savo darytą gėlytę, šoko, dainavo, sakė gražias eiles savo mamytėms.

Mama Loreta Pauliukonienė. Foto>> 


2013-05-02 Gegužės 2 dieną Jiezno gimnazijoje vyko rajoninis dailės konkursas „Terra Phantasia 2013“ atidarymas. Kiekvienas laureatas buvo apdovanotas simbolinėmis dovanomis, diplomais bei padėkos raštais. Į atidarymo šventę buvom pakviesti ir mes, Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai, bei dailės mokytoja Lina Andriukevičienė. Mūsų mokyklos mokiniai tapo laureatais: penktokas Žygimantas Ramanciuškas užėmė 3 prizinę vietą, septintokai Rytis Kazlauskas -2 vietą, Gintarė Gaurytė - 2 vietą, Eiridas Vasiliauskas - 1 vietą, 11 klasės mokinės Danguolė Kandrotaitė – 1 vietą, Gintarė Našlėnaitė – 3 vietą.

11 klasės mokinė Gintarė Našlėnaitė. Foto>> 


2013-04-30 Minint Tarptautinę šokio dieną, mokyklą aplankė buvusi mokinė Akvilė Švedaitė, kuri studijuoja Lietuvos sporto universitete. Kartu su kitomis Prienų krepšinio komandos šokėjomis organizavo šokių pertraukas. Jų metu vaikai mokėsi salsos žingsnelių, šoko zumbą, prisiminė vaikystėje išmoktus šokius. Net ir praeiviai neliko abejingi... Dėkojame organizatorėms Akvilei, Rustei ir Justinai už linksmai praleistą laiką.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-04-27 Balandžio 27 dieną 6 klasės mokinė Aistė Šalomskaitė, lydima mokytojos Zitos Litvinskienės, dalyvavo VI–VIII klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje, kuri vyko Šiaulių universitete.

Teko anksti keltis, nes jau 7 valandą išvykome iš Prienų kartu su kitais mūsų rajono geriausiais matematikais. Kelias buvo ilgas. Šiauliai mus pasitiko šaltu lietumi, tačiau dalyvių buvo daug ir visi atrodė tokie protingi... Buvo smagu pasitikrinti savo žinias. Užduotys sudėtingos.

Nejučia prabėgo 2 valandos (sprendimui skirtos) ir universiteto koridoriai atgijo. Visi dalijosi įspūdžiais ir sprendimų būdais.

Kelias į namus neprailgo: dalijomės įspūdžiais, žaidėme žaidimus, juokavome, atradome naujus draugus.

Aistė Šalomskaitė. Foto>> 


2013-04-26 Į renginį "Naktis mokykloje" susirinko apie 50 mokinių ir 3 klasių auklėtojai. Sulaukėme ir 5 svečių iš gretimos Želkūnų pagrindinės mokyklos. Užsiregistravę suskubome įsikurti, priėmėme svečius. Renginio atidarymo metu traukėme juosteles taip pasiskirstydami į grupeles. Turėjome daug veiklos, ir kūrybinės, ir sportinės, nusimatė linksma bemiegė naktis. Visi laukėme 3h  ryto, kai grupelėmis išėjome ieškoti lobio. Buvo labai įdomu, linksma, o suradus lobį greičiausiai labai malonu. Tuomet jau galėjome žiūrėti filmus arba šiek tiek nusnausti. Ryte pabudę ar visai nemiegoję, bet laimingi susitvarkėme ir patraukėme namo. Esame labai dėkingi Daivutei ir Irinai už šios nakties organizavimą. Manau, nebuvo nė vieno liūdno ar kažkuo nepatenkinto veiduko.

9 klasės mokinė Deimilė Diškevičiūtė. Foto>> 


2013-04-26 Mūsų mokykloje daug dėmesio skiriama etnografinei veiklai. Todėl trečios klasės mokiniai, pasitarę su mokytoja, nutarė  pasikviesti į svečius savo senelius. Norėjome kuo daugiau sužinoti apie linų auginimą ir apdirbimą. Susirinkusius svečius pasveikinome deklamuodami eiles, dainuodami ir šokdami. Po koncerto visi sugužėjome į šiais mokslo metais atidarytą mokyklos muziejų. Papasakojome, ką mes žinojome apie lino gyvenimą. Domininko prosenelė mums išsamiai papasakojo, kiek reikia įdėti darbo, kol pasėtas linas tampa audeklu. Klausydami darbų sekos, muziejuje apžiūrinėjome įrankius, kurių prireikia linams apdirbti. Visi apžiūrėjome trijų šukavimų linų kuodelį, pakramtėme linų sėklų- sėmenų. Savo prisiminimais dalijosi ir kitos senelės. Nuoširdų ačiū tariame: Domininko prosenelei ir senelėms, Augustės, Tado, Vilmanto, Aidano senelėms ir seneliams, kurie atvyko į mūsų mokyklą ir nuoširdžiai dalinosi savo prisiminimais.

Mokytoja Dalė Stankevičienė. Foto>> 


2013-04-25 Šiais mokslo metais labai nudžiugome, kai gavome pakvietimą į Respublikinę pradinių klasių mokinių gamtamokslinę konferenciją. Žinojome, kad čia reikės pristatyti pranešimus apie atliktus gamtos stebėjimus, bandymus, tyrimus ar eksperimentus.

 Per pasaulio pažinimo pamokas atliekame įvairius tyrimus, todėl norėjome ir mes pasidalinti tyrimų rezultatais su visais susirinkusiais pradinių klasių moksleiviais. Mokytojos paraginti, nutarėme patyrinėti oro užterštumą 100 metrų ir maždaug 400 metrų atstumu nuo mokyklos. Tam tikslui naudojome „Kerpių testą oro užterštumui nustatyti“.

Atlikome tyrimą ir padarėme išvadas, kad oras labiau užterštas ten, kur medžiai auga šalia pagrindinės miestelio gatvės, kur daug gyvenamųjų namų. Oras labiau užterštas antroje vietovėje todėl, kad gauna daugiau teršalų iš automobilių išmetamų dujų ir gyvenamųjų namų bei ūkinių subjektų kaminų.

Paruošę pristatymo skaidres, išvykome savo bandymo rezultatus pristatyti gamtamokslinėje mokinių konferencijoje. Labai jaudinomės, nes tai buvo mums  neįprasta auditorija. Pranešėjų buvo iš 24 mokyklų. Mes išgirdome labai įdomių pristatymų apie atliktus bandymus ir supratome, kad pasidalinti mintimis, ką patyrėme, nėra baisu, nes čia susirinko bendraminčiai.

Po mūsų pasisakymo sulaukėme  klausimų, nes atsirado norinčių atlikti mūsų tyrimą, ypač miesto mokyklų mokiniai. Mes pasidžiaugėme, kad buvome pavadinti mažaisiais mokslininkais. Gavę vertingą dovanėlę, knygelę su visų pranešėjų straipsniais, patenkintos grįžome namo. Labai tikimės, kad būsime pakviesti ir kitais metais.

Trečios klasės mokinės Augustė Bisikirskaitė ir Vaida Šermukšnytė. Foto>> 


2013-04-25 Balandžio 25-ąją dieną Prienų Parapijos namuose vyko religinių skaitymų konkursas: „Į Tave, Viešpatie, keliu savo širdį“. Suvažiavo mokiniai iš įvairių rajono mokyklų. Pradžioje eilėraščius deklamavo pradinių klasių mokiniai. Mūsų mokyklos pradinukams atstovavo: antros klasės mokinė Renida Žilinskaitė ir trečiaklasiai: Andrius Brazionis ir Akvilė Kurmanavičiūtė. Antroje konkurso dalyje eilėraščius skaitė penktų-aštuntų klasių mokiniai. Trečioje – devintų-dvyliktų, kuriame dalyvavo Stakliškių vid. mokyklos mokinė Gabija Aliukevičiūtė. Konkurso pabaigoje nekantriai laukėme komisijos sprendimo. Laukimas neprailgo, nes klausėmės „Žiburio“ gimnazijos mokinio atliekamų dainų. Pasitarusi komisija paskelbė rezultatus. Andrius Brazionis, 3 klasės mokinys, jau treti metai iš eilės užėmė 1-ąją vietą šiame konkurse. 2-ąją vietą pradinių klasių koncentre laimėjo 3 klasės mokinė Akvilė Kurmanavičiūtė. Padėkas gavo 2 klasės mokinė Renida Žilinskaitė ir 11 klasės mokinė Gabija Aliukevičiūtė.

Dėkojame visiems už galimybę dalyvauti konkurse.

11 klasės mokinė Gabija Aliukevičiūtė. Foto>> 


2013-04-23 Šiandien vyresniųjų klasių mokiniai turėjo nuostabią galimybę susipažinti su gydytojo profesija iš arti. Buvusios mokinės docentės gydytojos urologės A. Černiauskienės dėka, turėjome puikų karjeros pusdienį Santariškių klinikų urologijos skyriuje. Docentė Černiauskienė pristatė klinikas, savo kaip urologės profesiją. Apie medicinos studijas kalbėjo urologijos skyriaus rezidentė. Skyriaus slaugytoja pristatė savo darbą, parodė mokiniams visą urologijos skyrių. Docentas A. Želvys, naudojant vaizdinę medžiagą supažindino su organų transplantacija, chirurgija. Didžiausią įspūdį paliko keliolika minučių praleistų operacinėje, stebint iš arti tris operacijas. Taip pat aplankėme laboratorinės medicinos centrą, kuriame mokiniai buvo supažindinti su naujausia aparatūra, leidžiančia atlikti kraujo tyrimus. Su vaistininko profesija trumpai supažindino klinikų vaistinės darbuotoja. Tai neabejotinai pati geriausia ugdymo karjerai diena, kurios metu mokiniai galėjo taip artimai "prisiliesti" prie gydytojo profesijos. Tariame didžiulį AČIŪ Gerbiamai gydytojai Aušrai, kuri nepagailėjo savo brangaus laiko ir priėmė mus kaip savo vaikus.:)

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-04-22 Balandžio 20-21 d. muzikos klube „Combo“  vyko IX tarptautinis populiariosios muzikos konkursas „Pavasario fiesta 2013“, kurį organizavo pramogų karalystė.

Norintys dalyvauti IX-ame tarptautiniame populiarios dainos konkurse „Pavasario fiesta 2013“ iki 03-11 privalėjo atsiųsti vieną dainą su įrašytu vokalu. Po specialios įrašų atrankos buvo atrenkami dalyviai, kuriems suteikiama teisė  dalyvauti konkurse. Atranką praėjom ir patekom į  konkursą.

Konkurse dalyvavo vokaliniai kolektyvai ir solistai. Dalyviai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes ir turėjo atlikti po vieną dainą, pagal “minusinꓠ fonogramą  gyvai. Po konkurso visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir suvenyrais.

Buvau vienintelė dalyvė iš Prienų  rajono. Atstovavau Stakliškių vidurinę mokyklą . Su nuostaba prisimenu šį konkursą, - rašo Gedvilė, - džiaugiuosi man suteikta galimybe jame sudalyvauti. Savo grupėje pasirodžiau septinta.  Išeidama į sceną, nejaučiau jokios baimės , nes jaučiau tėvų, mokytojos palaikymą. Dainavau Džono Eltono dainą „Can you feel the love tonight“ dainą. Savo pasirodymu esu patenkinta. Už pasiruošimą, suteiktą galimybę dalyvauti esu dėkinga muzikos mokytojai O. Kamblevičienei ir tėveliams.

Stebėjusi konkurso dalyvius Gedvilės mama pasidžiaugė, kad vyksta toks konkursas, kuriame gali įvertinti savo gebėjimus, pasiekimus. Tai puiki paskata dirbti tinkslingai, tobulėti ir siekti dar aukštesnių rezultatų ateityje.

Gedvilė Bendaravičiūtė 8 klasės mokinė.


2013-04-22 Š. m. balandžio 22 dieną, Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje buvo vykdoma 1 - 4 klasių mokiniams akcija - „Švarios rankos“. Renginio metu, mokiniams buvo siekiama gilinti žinias, apie rankų higienos svarbą. Taip pat mokiniai buvo mokomi kaip taisyklingai reikia plautis rankas. Akcijos metu, buvo naudojamos priemonės, kurios padėjo įvertinti, ar taisyklingai plaunamos rankos. Ant rankų buvo užpilami specialūs nekenksmingi, mokymams skirti milteliai. Po to, mokiniai plovė rankas ir su UV spindulių lempa buvo tikrinama ar rankos tikrai švarios. Jei taisyklingai nuplaunamos rankos, miltelių turi nebelikti, jeigu paskubomis – pašvietus UV lempa, likę milteliai šviečia ir reiškia, kad reiks pakartotinai plauti rankas. Po praktinių užsiėmimų, mokiniams buvo dalijamos asmens higienos užduočių knygelės, žinių patikrinimui ir užtvirtinimui.

Kaip reikia teisingai plautis rankas?

Kiekvienas turi žinoti ir mokėti taisyklingai plauti rankas. Rankas geriausia plautis po tekančio vandens srove, prieš tai nusimovus nuo pirštų žiedus. Pirmiausia sudrėkinkite rankas vandeniu ir pamuiluokite delnus taip, kad muilas suputotų. Vėliau muilu kruopščiai ištrinkite krumplius, pirštus, tarpupirščius, delnus, išvalykite panages. Rankas muilu plauti reikia mažiausiai 10–20 sekundžių. Nuskalaukite muilą po srove – ne trumpiau kaip 10–20 sekundžių. Paskui rankas nusausinkite. Geriausiai tam tinka popieriniai rankšluosčiai. Namuose tiks ir medžiaginis. Vandens čiaupą būtina užsukti popieriniu rankšluosčiu. Panaudotus popierinius rankšluosčius išmeskite į šiukšlių dėžę.

Nepamirškite, kad daugelio užkrečiamųjų ligų išvengsime tiesiog plaudami rankas. Tai paprastas būdas, kurio nereikėtų pamiršti. Būkime švarūs ir sveiki!

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Stravinskienė. Foto>>


2013-04-22 Sugrįžus pavasariui, į mokyklą sugrįžo ir buvę mokiniai: gydytoja J. Studinskienė ir medicinos mokslų universiteto studentas A. Ališauskas. Svečiai prisiminė savo mokyklinius ir studijų laikus, profesinį kelią. Andrius pristatė medicinos mokslų universitetą. Abu padrąsino mokinius nebijoti ieškant savo kelio, sieti užsibrėžtų tikslų. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad ir po daugelio metų mokiniai mielai sugrįžta į mokyklą.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-04-19 Šiais metais kalbų kengūroje dalyvavome pirmą kartą. Dalyviai 5-11klasių mokiniai, kuriems teko įveikti gana nelengvas ir įvairias užduotis. Ilgai laukėme rezultatų ir pagaliau galime didžiuotis apdovanojimais. Sidabriniu lietuvių kalbos diplomu apdovanota Agnė Šermukšnytė, 6 kl., Oranžiniu diplomu - Karolina Pėstininkaitė 10 kl., visi kiti dalyviai įvertinti padėkomis ir kviečiami gegužės pabaigoje į šventinį koncertą, parodą ir apdovanojimų šventę.

Mokytoja Edita Valatkienė.


2013-04-19 Šiltą ir saulėtą balandžio 19 dienos popietę Stakliškių vidurinėje mokykloje įvyko dailės kabineto atidarymas. Pakilia nuotaika svečiai, mokiniai ir mokytojai rinkosi į netradicinę pamoką, kurią vedė dailės mokytoja L. Andriukevičienė. Išdalindama kiekvienam svečiui po nedidelį segtuvą su įvairiomis medžiagomis, popieriaus atraižomis, mokytoja paragino visus įsitraukti į meno pasaulį. Buvome nustebinti, nes nežinojome, kas mūsų laukia. Ant lentos didelėmis raidėmis buvo užrašyta tema „Sielos koliažas“. Mokytoja visiems  paaiškino, kas yra koliažas ir ką mums šiandien reikės daryti. „Sielos koliažas“ – tai meditacijos meno terapijos ir rankdarbių technika, kuri uždega ir įtraukia žmogų, į kvapą gniaužiantį procesą, dialogą su savo jausmais.

Net nedvejodami visi kibome į darbą. Buvo smagu stebėti suaugusius žmones, mokinius ir mokytojus, dirbančius tokia netradicine technika. Kiekvienas galėjome išreikšti tai, ką būtent šiandien jaučiame, kokios nuotaikos esame, kas mums patinka, o kas ne. Turėjome iš įvairių atliekamų medžiagų sudėlioti koliažą.

Buvo išties labai smagu. Visi stengėsi, karpė, klijavo, dalinosi bendromis idėjomis ir patarimais. Baigus savo kūrybines užduotis, žodis buvo suteiktas mokyklos direktorei L.Šernienei, kuri džiaugėsi, dėkojo rėmėjams įteikdama abiems rėmėjams padėkos raštus. Dailės mokytoja su viena iš geriausių savo mokinių vienuoliktoke G. Našlėnaite seimo nariui A.Palioniui ir seimo nario padėjėjui A.Vaidogui padovanojo savo pačios tapytus mūsų krašto vaizdus. Vėliau žodis buvo perduotas ir patiems rėmėjams. Jie taip pat buvo patenkinti kabineto išvaizda, sveikino direktorę už puikų sumanymą ir įteikė atsivežtas dovanas: popieriaus lapus, akvarelę, guašą, teptukus, pieštukus - visas reikiamas priemones dirbti dailės pamokoje. Miestelio seniūnas G. Kaminskas taip pat tarė sveikinimo žodį, linkėjo sėkmės ir kūrybinio įkvėpimo visiems mokiniams. Kabineto atidarymą vainikavo mokyklos choro trumpas pasirodymas. Didieji vokalinio ansamblio atlikėjai skambia daina taip pat prisidėjo prie sveikinimų. Mokyklos prezidentė A.Žilionytė dailės mokytojai įteikė vieną iš savo fotografijos darbų, kuris papuoš naująjį kabinetą. Visi buvo patenkinti ir laimingi, ne vien tik, kad už lango pavasaris, pražydo pirmieji žiedai, atšilo oras ir ,žinoma, atgijo, nušvito ilgai lauktas naujasis mokyklos dailės kabinetas. Nuo šiol visi menininkai, kurių turime išties nemažai, galės dar labiau atsiskleisti ir dirbti naujoje, didelėje, jaukioje ir spalvingoje aplinkoje. Dar kartą nuoširdų ačiū tariame visiems, prisidėjusiems prie šios nuostabios idėjos įgyvendinimo.

10 klasės mokinė Audronė Žilionytė. Foto>>   Video>>


2013-04-16 Stakliškių vidurinės mokyklos devintokai iš Alytaus grįžo su apdovanojimais.

Balandžio 15 ir 16 dienomis Alytaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje vyko tarpmiestinė mažoji rusų kalbos olimpiada „Šag za šagom“. Olimpiada tradicinė, nes vyksta septintus metus. Kas metai olimpiadoje, kuri skirta mokiniams, besimokantiems pagal Marytės Puzaitės ir Loretos Šernienės vadovėlių serijos vadovėlius „Šag za šagom“, be Alytaus miesto moksleivių dalyvauja ir svečių iš kitų miestų. Pernai tai buvo svečiai iš Varėnos, šiais metais jais tapo Stakliškių vidurinės mokyklos devintokai. Abu mokiniai pasiekė aukštų įvertinimų: Vytautas savo grupėje (IV mokymo metai) užėmė garbingą prizinę - III vietą, o Deimilė gavo prizą už raiškųjį skaitymą. Iš viso olimpiadoje dalyvavo 48  mokiniai.

Straipsnis Krašto Vitrinoje


2013-04-15 Balandžio 15 d.  Stakliškių vidurinėje mokykloje vyko „Protų mūšis“, kurį vedė mokytojas A. Nakraševičius. Protų kovoje savo jėgas galėjo išbandyti 5-12 klasių mokiniai bei tėveliai ir mokytojai. Kiekvieną komandą sudarė keturi mokiniai, vienas tėtis ar mama, bei mokytojas (-a). Komandos susikovė keturiuose turuose, kurių kiekviename buvo dešimt klausimų iš įvairių sričių: biologijos, chemijos, geografijos, logikos. Komandos varžėsi tarpusavyje ir bandė įrodyti, kuri gi jų yra šauniausia. Šį kartą šauniausi buvo 2 ¼ komanda, surinkusi 20 taškų (A. Žilionytė, D. Marčiulaitis, K. Klimavičiūtė, K. Pėstininkaitė, mokytoja – O. Andrulevičienė, mama – L. Žilionienė).

  Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas paskatinamaisiais prizais. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko už paramą, skirtą renginiui.

Mokytoja Gerda Juodsnukytė. Foto>>


2013-04-12 Kai atbunda gamta, skleidžiasi medžių pumpurai, pražįsta pirmosios  gėlės. Kadangi gamta šiais metais pašykštėjo šilumos ir pavasarinių spalvų, Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus langus papuošėm žydinčiais tulpių žiedais, kurie akį džiugins visą pavasarį ir vasarą.

Praėjo šviesi pavasario šventė – Velykos. Per vaikučių velykėles  užplanuota  bendra ugdymo skyriaus ir bibliotekos popietė neįvyko dėl ugdytinių ligos. Popietei ruošusi vaikus auklėtoja A. Liutvinskienė ir vaikai labai norėjo  parodyti tėveliams parengtą programėlę. 

Popietę pravedėme šią savaitę. Ugdytiniai tėveliams papasakojo iš kur atsirado kiaušinis, padeklamavo eilėraščius apie pavasarį, minė mįsles, padainavo daineles apie saulutę, sušoko lietuvių liaudies šokius. Bibliotekos vedėja M. Palionienė organizavo margučių ridenimą, žaidimus.  

Visiems linkim šilto pavasario ir kaitrių saulutės spindulių!!!

Auklėtoja Danutė Kederienė. Foto>> 


2013-04-08 Velykos - tai atgimimo šventė. Ir nors orai nelepina, gamta dar skendi sniego pataluose, aplink jokios žalumos, bet visų širdyse kalendorinis pavasaris. Smagūs, po atostogų pailsėję Stakliškių vidurinės mokyklos šeštokai, nešini margučiais, susirinko  į netradicinę literatūros pamoką. Prie šventiškai papuošto velykine žole, beržų šakelėmis stalo, kaip tikri pasakoriai, visi džiaugėsi savo margučiais, pasakojo neįprastas ir gana paprastas jų atsiradimo istorijas (vieni jų dovanoti krikštatėvių, kiti išskutinėti močiutės, nudažyti svogūnų lukštuose, dar kiti įvairiaspalviais dažais, įvairiais augalų mišiniais, klijavimo, lakavimo ir kitokiais būdais). Vėliau skaitė eilėraščius, žiūrinėjo paveikslėlius, klausėsi mokytojos pasakojimų apie Velykų papročius, tradicijas, prietarus, burtus, bei rinko pačią įdomiausią margučio atsiradimo istoriją, kurios pasakorius Arnas buvo apdovanotas dideliu šokoladiniu kiaušiniu. Neliko nuskriausti ir kiti pasakotojai. Visi vaišinomės saldainiais, grožėjomės margučiais, diskutavome, kūrėme dialogus, "kalbinome" margučius, pasakojome įspūdžius apie praėjusias šventes, dalijomės idėjomis, kaip papuošti šventinį stalą. Tokios pamokos ugdo laisvumą bendraujant, kūrybiškumą, gilina žinias.

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>> 


2013-04-04 Balandžio 4-ąją, vos prasidėjus pirmajai pamokai, būrys 9-tokų ir dvi 11-tokės kartu su ekonomikos mokytoja Rasa Noreikiene geltonuoju autobusiuku patraukėme link Alytaus. Ten aplankėme Swedbank padalinį. Banko darbuotoja Neringa Masiulionienė nusivedė mus į salę, kurioje vyko reprezentacija. Jos metu plačiau sužinojome apie banko veiklą, darbuotojų specialybes, jų veiklą, "ZOOM" programą, banko kortelių paskirtis. Pamatėme kaip atrodo į apyvartą taip ir neišleistas 1000 Lt banknotas. Darbuotoja nurodė keletą įdomių banko internetinių svetainių. Uždavinėjo mums klausimus, o už atsakymus teikė prizus. Po to mes apsilankėme pas administratorę Rasą, vadybininką Liną, auksinių klientų vadybininkę bei kitus darbuotojus. Stebėjomės, kokie jaukūs darbuotojų kabinetai, o jie patys - šilti bei paprasti žmonės. Pabaigoje, nors ir iš toli, pamatėme banko saugyklos pirmąsias duris, sužinojome, kas ir kaip gali ten patekti. Ekskursijos metu daug sužinojome, patyrėme malonių akimirkų, susidarėme  labai gerą įspūdį apie Swedbanką, bei jo darbuotojus. Tikime, kad netrukus tapsime jo klientais, o baigę mokslus-  darbuotojais.

9 klasės mokinė Deimilė Diškevičiūtė. Foto>> 


2013-04-03 Vaiko piešinys, tai tarsi langas, padedantis atidžiau pažvelgti į vaiko vidų. Pasirinktas popieriaus lapas, piešimo priemonės, piešinio dydis, padėtis erdvėje, piešiniuose vyraujančios formos ir spalvos gali suteikti daug informacijos apie mažo vaiko charakterio būseną, mintis, bei išgyvenimus.

Stakliškių bei Pieštuvėnų ikimokyklinių ugdymo skyrių ugdytiniai, padedant auklėtojoms, pateikė darbelius pavasario tema ir iškabino  mokyklos galerijoje "Spindulėlis".

Auklėtoja Danutė Kederienė. Foto>> 


2013-03-27 Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojai   jau antrus metus dalyvauja  tarptautiniame Grundtving projekte "Sveikatos gerovė". Projekte dalyvauja 8 šalys. Norėdami tinkamai pristatyti savo šalį vizito metu, nusprendėme apsilankyti Birštono kurorte, kur išbandėme puikų laisvalaikio praleidimo būdą - šiaurietišką ėjimą, kuris atkeliavo iš Suomijos ir  vis labiau populiarėja  Lietuvoje. Tai labai paprasta, tačiau itin efektyvi  priemonė, tinkanti visiems, tai fantastiška treniruotė gryname ore, kuri mažina stresą, gerina laikyseną ir eiseną. Tuo  įsitikinome, bevaikščiodami po sveikatingumo parką, kuriame išbandėme ir, parko teritorijoje išsidėsčiusius, treniruoklius. Po judraus  sportiško pasivaikščiojimo vykome į sanatorijos "Tulpė" baseiną, kur mėgavomės vandens procedūromis, atlikome kinezeterapeutės rodomus mankštos pratimus, kurie treniruoja kūną, grūdina, gerina nuotaiką. Popietė išties praleista sveikai ir turiningai, o kai sveikas kūnas tada tampame kūrybiški ir energingi, gebame dirbti greitai ir su malonumu. Siūlome visiems, kurie mėgsta naujoves, tai išbandyti.

 Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>> 


2013-03-22 Visi laukia pavasario, šilumos, didžiųjų švenčių  ir sugrįžtančių paukštelių. Prieš atostogas pradinių klasių mokiniai susirinko į šventę "Sveiki sugrįžę, paukšteliai!".  Vaikai jai kruopščiai ir rūpestingai ruošėsi: kas darėsi karūnas, kas mokėsi eilėraščius. Pirmos klasės mokiniai visiems papasakojo ir padainavo apie vieversį, antrokai – apie kielę, lakštingalą, gegutę,  trečiokai – apie pempę ir gandrus, ketvirtokai – apie varnėnus. Pasirodymo metu vaikai ekrane galėjo grožėtis paukštelio vaizdu, o vėliau išgirsti ir jo giesmelę. Linksmai sukosi ratelis, šokant lietuvių liaudies šokį "Garnys". Po programos vaikų laukė siurprizas – mįslė – įminti, kas yra maišelyje. Pirmos klasės mokinė Milita įminė, jog tai – saldainiai, o mokytoja Sonata – atspėjo kokie? Nugalėtojos apdovanotos prizais. Paragavę "Paukščių pieno" saldainių, mokiniai žiūrėjo animacinį filmą apie gegutę ir varnėną, kuris mokė juos nebūti tinginiais, gražiai draugauti, padėti ištikus nelaimei.  Mokyklos direktorė pasidžiaugė vaikų žiniomis apie paukščius, jų pasiruošimu, linkėjo gerų atostogų ir linksmų švenčių. Atostogauti vaikai išskubėjo su gera nuotaika, žiniomis apie paukščius ir viltimi sulaukti šiltų šv. Velykų.

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>>  Video>>


2013-03-22 Štai ir baigėme Pusryčių fiestą. Šiandien pusryčiauti visus sukvietė mokytojai. Direktorė Loreta Šernienė palinkėjo visiems gražių artėjančių švenčių, linksmų atostogų. Socialinė pedagogė Daiva paskatino visus pusryčiauti, ne tik sveikai maitintis, bet ir gyventi sveikai...Gražių Jums švenčių, mielieji :)

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>  Video>>


2013-03-20 Kovo 20 d. Stakliškių vidurinės mokyklos mokinių choras kartu su choro vadove O.Kamblevičiene ir mokyklos direktorės pavaduotoja Dalia Bartkiene lankėsi Prienų senelių globos namuose. Visus mus šiltai sutiko ir plojimais pasveikino seneliai ir socialinė darbuotoja. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė mokyklos pavaduotoja, o mokinių choras skambiomis dainomis ir lyriškais Maironio eilėraščiais praskaidrino šių namų gyventojų kasdienybę. Visų senelių nuoširdžiomis šypsenomis ir plojimais buvome sužavėti ir pamaloninti. Kartu su savimi atsivežėme Stakliškių vidurinės mokyklos 1-4 klasių mokinių Velykinių darbelių, kuriuos įteikėme koncerto žiūrovams, o senelių namų administracijai mokyklos atributus. Mokyklos prezidentė A.Žilionytė senelių namams padovanojo vieną iš savo fotografijos darbų. Buvo malonu sutikti mūsų mokyklos buvusią mokytoją Mariją Kurmanavičienę. Po koncerto visi apžiūrėjome senelių globos namų aplinką. Nuoširdų ačiū tariame taip šiltai mus sutikusiems ir į savo namus įsileidusiems senelių globos namų gyventojams ir darbuotojams.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Bartkienė. Foto>> 


2013-03-19 Paukščių diena pradėta rengti prieš 90 metų, žymaus Lietuvos gamtininko prof. Tado Ivanausko iniciatyva. Siekiant įprasminti šio iškilaus žmogaus nuopelnus gamtai, visuomenei, jaunajai kartai, kovo mėnesį Generalinė miškų urėdija organizuoja visuotinę akciją, skirtą prof. T.Ivanausko atminimui ir Paukščių dienos 90-mečiui paminėti.
2013m kovo 14 dieną Stakliškių vidurinėje mokykloje „Tinklo galerijoje“ vyko inkilų paroda – konkursas. Parodos – konkurso tikslas –  paminėti Paukščių dieną.
Yra daug įvairiausių inkilų formų ir jų pagaminimo būdų. Bene populiariausi yra uoksiniai ir lentiniai inkilai. Uoksiniai inkilai natūraliai atrodo ir puikiai dera prie kraštovaizdžio. Juose mielai įsikuria visi uoksuose perintys paukščiai. Šių inkilų storos ir vientisos sienelės gerai sulaiko šilumą, kas labai svarbu anksti perinčioms pelėdoms, klykuolėms, zylėms. Uoksiniai inkilai ypač mėgstami baikštesnių ir retesnių mūsų sparnuočių: pelėdų, žalvarnių, kukučių, dančiasnapių ir kt.
      Mokiniai atnešė namuose pagamintų inkilų iš natūralių uoksų, o lentinius inkilus gamino mokykloje, Kaziuko mugės metu.
       Buvo išrinkti geriausiai pagaminti inkilai. I  -ąją vietą laimėjo inkilas, kurį pagamino Tadas Jurkonis, II –ąją vietą laimėjo Dovydo Kisliaus pagamintas inkilas, III – ąją vietą - Martyno Duboviko.  Mokiniams dovanas įteikė girininko pavaduotojas Romas Rutkauskas. Iki kovo 19 dienos inkilai džiugino akį galerijoje, o kovo 19 – ąją dieną išvežti į Maižyčių mišką.  Mokiniai savo pagamintus inkilus sukėlė į medžius, o gegužės mėnesį važiuos apžiūrėti, ar apsigyveno kas naujuose namuose.

8 klasės mokinys Tadas Jurkonis. Foto>> 


2013-03-18 Mokyklos, kuriose dėstoma prancūzų kalba, pradėjo organizuoti renginius, skirtus Frankofonijos šventei paminėti. Kovo 18 d. Stakliškių vid. mokykla pasikvietė prancūzaites iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos. Tai labai pagyvino renginį. Jaunimui buvo smagu bendrauti su bendraamžėmis, kurios pristatė savo licėjų, esantį Bordo mieste; parodė vaizdus iš pietų Prancūzijos, įsiamžino su Stakliškių vidurinės mokyklos mokinėmis bei šiek tiek bendravo ir lietuvių kalba. Prancūzaitės  apsilankė „Lietuviško midaus“ gamykloje, domėjosi midaus gamyba. Jų tėveliai yra vyndariai, todėl jos padarė išvadą, jog gamybos principai yra labai panašūs. Vyno gamybos pagrindas yra vynas, o midaus – midus. Prancūzaitės nebuvo ragavę šakočio, todėl buvo pakviestos į šakočių firmą „Eulanta“, kurioje taip pat domėjosi gaminiais. 

Renginyje buvo pristatytas naujasis septyniolikos lietuvių poečių rinkinys „Nuplikytom širdim“, kuris išleistas Paryžiuje. Lietuvaitei Dianai Sakalauskaitei, gyvenančiai Paryžiuje jau dvidešimt metų, kilo mintis išversti trijų kartų lietuvių poečių eilėraščius. Rinkinyje eilėraščiai buvo lietuvių bei prancūzų kalbomis, kuriuos deklamavo Stakliškių vidurinės mokyklos 10 klasės mokinės renginio metu. Klausytojai galėjo išgirsti  kaip perteikiami eilėraščių turiniai bei skambesys prancūzų kalba. Multimedijos dėka keletą minučių renginio dalyviai žavėjosi nuostabiais Prancūzijos vaizdais.

Renginio dalyvius pasveikino mokyklos direktorės pavaduotoja Dalia Bartkienė bei rajono prancūzų kalbos mokytojų metodinio susivienijimo pirmininkė Jelena Konovalova. Ji mokinėms įteikė atminimo dovanėles ir padėkojo už šiltą priėmimą.

Esame dėkingi visiems padėjusiems surengti šį renginį. Tik visų jūsų dėka renginys įgavo prasmingą  turinį ir šventinę nuotaiką, kurios tikrai netrūko!

Mokytoja Aldona Gavelienė ir 10 kl. mokinė Justė Vindziulytė. Foto>>   Video>>


2013-03-18 Kovo 18 d. į mokyklą atvyko klounas Vytukas. Klouną vaidino aktorius Vytautas Diržininkas. Jis daugelį metų vadovavo Klaipėdos liaudies cirkui „Pamarys”. Tada ir pradėjo domėtis iliuzijos menu. Per daugelį metų įgijo nemažai patirties ir tapo ne tik profesionaliu cirko artistu, bet ir magijos meistru. Įvairiuose konkursuose ir festivaliuose yra pelnęs nemažą pripažinimą. Kai kuriuose tapęs net laureatu. Jo pasižiūrėti susirinko pradinių klasių mokiniai, priešmokyklinukai ir ikimokyklinės grupės vaikai. Vaikus džiugino jo gebėjimas žongliruoti įvairiais daiktais, fokusai ir be abejo jūrų kiaulytės, triušiuko, vištelės, pelyčių pasirodymai. Klounas ant scenos kvietė vaikus ir kartu su jais atliko įvairius triukus. Mažiesiems žiūrovams pasirodymas labai patiko.

Mokytoja Sonata Labutienė. Foto>> 


2013-03-18 Kovo 18 dieną, trečios ir ketvirtos klasių 6 mokinių komanda, išvykome į Skriaudžių pagrindinę mokyklą. Dalyvavome konkurse „Vaistingieji augalai“. Nors ir kruopščiai ruošėmės šiam konkursui, tačiau nerimą jautėme. Savo žinias parodyti susirinko 10 komandų iš įvairių rajono mokyklų. Konkurso metu mūsų komanda buvo vieninga ir pasitarę sparčiai atsakinėjome į daugybę klausimų. Mūsų žinios buvo įvertintos. Laimėjome trečią vietą. Smagu ne tik gauti padėką, dovanėlių, bet ir pasidalinti žiniomis su kitais. Dėkojame mokytojoms S. Labutienei ir D. Stankevičienei, kad paragino mus dalyvauti ir padėjo pasiruošti šiam konkursui.

Trečios klasės mokinė V. Šermukšnytė. Foto>> 


2013-03-18 Psichologės Irinos ir socialinės pedagogės Daivos iniciatyva mokykla prisijungė prie visoje Lietuvoje vykdomos veiksmo savaitės prieš patyčias. Pirmą dieną "pasipuošėme" šypsenomis, su mokinių taryba lankėme mažuosius savo draugus darželyje. Mokyklos foje dainavome pritariant gitarai. Nuoširdžiai raginome pradėti dieną nuo šypsenos ir apsikabinimo... kuo daugiau apsikabinsi, tuo geriau bus tau ir šalia esantiems. Apsikabinimas – tai šilumos, draugiškumo, palaikymo, supratimo išraiška.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-03-18 Šiandien, skambant rytietiškai muzikai, rytas prasidėjo japoniškais ir itališkais pusryčiais. Devintokai pusryčius pateikė ne tik estetiškai, tačiau ir romantiškai nusiteikę žvakutes uždegė. Dešimtokai, tradiciniu japonių žingsneliu įnešė pusryčius, palinkėjo "skanaus" japoniškai. Taip, baigėsi tradicinė Sveikatiados pusryčių fiesta. Tikimės, kad įprotis pusryčiauti išliks ir toliau, gyvensime sveikai ir laimingai. Nuoširdžiai dėkojame visoms klasėms aktyviai dalyvavusioms šiame projekte.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-03-15 Kalendorinis pavasaris savo  oru nelepina. Tai daugiau primena žiemą su speigais, šaltuku  ir aštriu vėju. Tokį  žiemišką orą  kovo 15 d.,  penktadienio popietę nusprendė išnaudoti kūno kultūros mokytojo M.Makštučio vadovaujami 9-12 klasių mokiniai. Stakliškių vidurinės mokyklos teritorijoje įrengtoje čiuožykloje buvo surengtas ledo ritulio turnyras, kuriame dalyvavo 4 komandos. Po įtempto komandinio žaidimo  paaiškėjo finalininkai, kurie susirungė tarpusavyje. Finale triumfavo vyriausieji, kurie po atkaklios kovos 8:7 įveikė devintokus, o trečioji vieta atiteko vienuoliktokams. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais. Diplomus įteikė mokyklos direktorė Loreta Šernienė. Patys rezultatyviausieji žaidėjai: Linas Randamanskas, Marius Brazionis, Aušvydas Kurmanavičius, Dovydas Kislius, Mantas Dimša, Gytis Cekanavičius.

Mokytoja Laura Makštutienė. Foto>> 


2013-03-15 Kovo 16-ąją Lietuvoje minima knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami žmonės lietuvių kalbos draudimo metais rizikuodami savo laisve ir gyvybe platinę lietuviškas knygas. Stakliškių vidurinės mokyklos lietuvių k. ir literatūros  mokytojų: E.Valatkienės ir O.Andrulevičienės iniciatyva į netradicinę literatūros pamoką buvo pakviestas kraštietis, LŠS Kauno rinktinės šaulys Julius Proškus. Pamoką pradėjo 6-10 klasių mokiniai, kurie priminė keletą  knygnešystei svarbių datų, taip pat nuskambėjo keletas skambių eilėraščio posmų knygnešiams  prisiminti  iš A.Šalomskaitės, J.Vindziulytės, K.Klimavičiūtės, D.Marčiulaičio lūpų. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė mokyklos direktorė - Loreta Šernienė, suteikdama žodį svečiui. Gerbiamas J.Proškus pasveikino visus su šia iškilia švente, pasidžiaugė, kad ji švenčiama, pasidalino mintimis iš savo straipsnio "Knygnešių takais", ir  leidosi į prisiminimus, kurie dar tik atgaivinami. Visi su dideliu susidomėjimu klausėsi pasakojimo apie senelį -knygnešį-daraktorių A.Praškevičių-Proškų iš Pakrovų kaimo, apie kurį byloja sodybos vietoje išlikęs senasis  klevas, apie senelio bendradarbiavimą su poetu Liudu Gira, taip pat stakliškiečiu, kuris čia dažnai lankydavęsis ir gabenęs knygas iš Mažosios Lietuvos, apie prosenelį J.Praškevičių, kuris gyveno Kalviuose ir gabeno knygas ir lietuvišką spaudą iš Tilžės. Svečias džiaugėsi, kad buvo pakviestas į Stakliškes, nes pažįsta šio krašto žmones, laiko save šio krašto patriotu, jaučia šventą pareigą atkurti senelio kapą, bei nori, kad paminkle būtų iškaltas lietuviškas žodis KNYGNEŠYS, kad prisiminimai neišnyktų, kad jų daugėtų, o Stakliškių seniūnijos žmonės žinotų, jog čia ilsisi žmogus kažkada tarnavęs lietuviškam žodžiui. Pamokos pabaigoje svečias  pasirašė mokyklos garbės knygoje. 

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>  Video>>


2013-03-15 Šį rytą pradėjome skambant ispaniškai muzikai ir ragaunant šios temperamentingos tautos pusryčius. Septintokai pristatė ispanų mitybos tradicijas. Mokiniai su auklėtoja paruošė vardinius pakvietimus į šią fiestą. Smagu ir šilta su draugais kerti kavą, užkandžiauti gardžiais sumuštiniais......Iki susitikimo tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje :)

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-03-14 Kovo 14-ąją pirmos ir ketvirtos klasės mokiniai vyko į  Kauną. Mokytojos Sonata Labutienė ir Rasa Noreikienė mokiniams pasiūlė apsilankyti  specialioje mokomojoje - pažintinėje programoje  „MEGA akvariumo paslaptys“. Visus sužavėjo unikalus akvariumas, kuris yra žmogaus rankų darbo kūrinys. Mokiniai, užkilę į svaiginantį aukštį, stebėjo plaukiojančias  tropikines žuvis, Karibų jūros ryklius, domėjosi jų gyvenimu. Klausėsi pasakojimo apie akvariumą, jo priežiūrą, narų darbą. Apsilankė pagalbinėse patalpose, kuriose sumontuoti įrengimai, reikalingi akvariumo priežiūrai. Prisiminimui kiekvienas gavo po rašiklį su garsiuoju žuviuku Nemo.

Vėliau aplankė Lietuvos medicinos ir formacijos muziejų, kuriame sužinojo apie senovinius gydymo metodus, vaistų gaminimo būdus, domėjosi senais prietaisais, indais, įrengimais...

Ekskursiją baigė Kauno pilyje. Buvo smagu palaipioti laiptais, pagilinti žinias apie Lietuvos praeitį, apsidairyti ir pamatyti nuostabų kraštovaizdį.

Namo vaikai sugrįžo su daugybe įspūdžių, kuriuos pasakos tėvams, draugams. O įgytas žinias pritaikys pamokose ir gyvenime.

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>> 


2013-03-14 Mūsų mokykloje ruošiamasi pavasario šventei kasmet. Šįmet Kaziuko mugės metu mokėmės amatų. Aš su būreliu draugų dariau inkilus paukšteliams. Inkilus daryti mėgstu, ir namuose padaręs nemažai. Mane išmokė tėtė ir senelis. Taigi, daryti inkilą buvo įdomu. Man pasisekė – aš laimėjau pirmą vietą. Gavau dovanų knygą apie miškus. Džiaugiausi dovana, o inkilų dar padarysiu ne vieną.

Tadas Jurkonis, 8 kl. Foto>> 


2013-03-14 Pusryčių fiesta tęsiasi. Šiandien mokiniai pristatė lietuviškus ir Peru pusryčius. Buvo košės, kiaušinienės, balto sūrio, medaus, uogienės, pieno ir dar daug gardžių lietuviškų patiekalų. Vienuoliktokai pristatė egzotišką arbatos sriubą. Pusryčiai buvo sotūs. Mažieji penktokai už gausius ir gražiai pateiktus pusryčius dovanų gavo dėžutes sumuštiniams :). Iki susitikimų tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje :)

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-03-13 Šiandieną rytas prasidėjo Sveikatiados projekto inicijuota "Pusryčių fiesta", kuri vyks keturias dienas. Šių metų fiesta nuskaidrins įvairių tautų tradiciniais pusryčiais. Rytas prasidėjo šeštokų ir aštuntokų ruošiamais pusryčiais. Mokiniai sukvietė į valgyklą paragauti lenkiškų ir prancūziškų pusryčių. Smagaus visiems pusryčiavimo su draugais, mokytojais. Iki susitikimo rytoj :)

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>> 


2013-03-11 Beveik kovo vidurys - tai juk pavasaris. Ir tegu vis dar čia  vienur, čia kitur plūsteli šaltis, tegu sau stengiasi sukaustyti žemę ir žmonių širdis, vis vien jis bejėgis prieš tuos du mums brangius žodžius - Kovo vienuoliktoji. Juose slypi neįveikiama šviesos ir tiesos galybė, lydinti mūsų žingsnius į saulėtą pavasario dieną.
Iškilmingame kovo  11-osios minėjime, kuris vyko Prienų kultūros centre, dalyvavo gausus būrys Stakliškių vidurinės mokyklos mokinių, taip pat juos atlydėję šeimos nariai, draugai ir mokytojos - D.Stankevičienė ir E.Valatkienė. Mokinės  buvo pakviestos ne tik pasižiūrėti puikaus koncerto. Vaida Šermukšnytė 3kl., Rūta Vasiliauskaitė 5kl., Rūta Augūnaitė 5kl., Žydrūnė Siurbytė 5kl., Agnė Šermukšnytė 6kl., Aistė Šalomskaitė 6kl., Emilija Krūvelytė 9kl., Sonata Ditkevičiūtė 9kl.,  dalyvavo Seimo nario Andriaus Palionio   iniciatyva surengtame  patriotinio eilėraščio konkurse bei buvo apdovanotos padėkomis, saldžiomis dovanėlėmis. Eilėraščiai publikuoti rajoninėje spaudoje, laikraštyje "Gyvenimas" (kovo 9d.). Nuoširdžiai dėkojame Seimo nariui A.Palioniui ir jo šeimos nariams (mamytei ir sesei Editai) už surengtą konkursą, skatinantį ugdyti patriotiškumo jausmą jaunose širdyse.

Mokytoja  Edita Valatkienė. Foto>> 


2013-03-11 Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai dalyvavo  bėgimo festivalyje „Mes galime 2013“  skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Dominykas Radžiukynas užėmė II vietą, Gitana Parajackaitė savo amžiaus grupėje užėmė I vietą, bendroje įskaitoje - III vietą, Gytis Cekanavičius užėmė II vietą. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais, medaliais, taip pat buvo įteiktas tortas už masiškumą.
Mokytoja Laura Makštutienė. Foto>> 


2013-03-07 Mokykloje kovo septintąją dieną netradicines istorijos pamokas vedė Lietuvos sąjūdžio dalyvis Vytautas Markevičius. Svečias išsamiai apžvelgė mūsų tautos laisvės kelią. Su meile ir pasididžiavimu vertė istorijos puslapius, akcentuodamas, kad sąjūdis - tai laisvės siekimas. O tame žodyje įrašyta pačios įsimintiniausios datos ir jas charakterizuojantys įvykiai. Kelias į kovo 11 – ąją buvo pažymėtas žmonių sambūriais su trispalvėmis rankose ir ugningomis kalbomis bei nuvilnijančia daina, (juk tai buvo dainuojanti revoliucija), kuri kaip paukštis ant  sparnų į aukštį kėlė žmonių dvasią ir laisvės ilgesį. Viena iš datų - 1988m. birželio 24 dieną Katedros aikštėje Vilniuje įvykęs pirmasis iš didžiųjų Sąjūdžio mitingų. Vėliau –Baltijos kelias. Ir 1990m. kovo11d. 22val. 44min. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Aktas ,,Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo.“

 Į buvusio sąjūdiečio pamokas atėjo visų klasių mokiniai, nuo mažiausio iki didžiausio. Svečias mielai pasidalino savo žiniomis, patyrimais ir sukauptu  bei išsaugotu tuos laikus menančiu  turtu. Iš kilnojamosios parodos stendų, kuriuos Jis atsivežė,  žvelgia į mus sąjūdžio nuotraukos, laikraščiai, žemėlapiai, kelionių aprašai. Vienas žemėlapis primena apie pabuvojimą Baltarusijoje prie lietuviškų pilių, kitur skaitome užrašą - ,,Lietuvos atgarsiai Tbilisyje“.

Svečias yra aktyvus įvairių renginių dalyvis bei organizatorius. Šiais metais organizavo vasario  16-osios minėjimą Kruonio miške, kur 1946 metų vasario 15-tą dieną žuvo trys partizanai.

Ne vienas koplytstulpis ir kryžius - Vytauto rankų kūrinys - puošia įvairias Lietuvos vietoves: kryžiai Kapčiamiestyje prie bažnyčios šventoriaus, Kauno VI forte ir Vilniaus rajone Sudervėje, koplytstulpis buvusiame Kampiškių kaime poeto Jono Aisčio tėviškėje ir kitur.

Svečias valandų valandas galėtų kalbėti, sustodamas prie vieno ar kito stendo, sugrįždamas į praeitį ir iš naujo išgyvendamas pačias iškiliausias akimirkas. Turbūt viena iš jų – už aktyvią veiklą Jam padovanota Prezidentės Lietuvos vėliava.

Greitai prabėgo pamokų laikas, į aktų salę baigiamajam akcentui susirinko  mokiniai  ir mokytojai, taip pat atvyko seniūnas Gintautas Kaminskas  bei kultūros centro darbuotojai. Artėjančią Kovo 11-osios šventę pagerbė giedodami Lietuvos himną. Dar kalbėjo Vytautas Markevičius ir istorijos mokytoja Loleta Aliukevičienė, skambėjo mokyklos prezidentės Audronės deklamuojami žodžiai apie Lietuvą .

Skirstydamiesi linkėjome vieni kitiems prasmingos šventės ir sėkmingų ateities darbų.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>> "Krašto Vitrina" Foto>> 


2013-03-06 Revuonos vidurinėje mokykloje vyko rajoninis meninių dirbinių parodos – konkurso „Žiemos improvizacijos. Žiemos džiazas” laureatų apdovanojimas.
Mūsų mokyklos mokiniai jau devinti metai sėkmingai dalyvauja šiame konkurse.
Diplomai buvo įteikti 3 kl. mokiniams V. Kralikauskui, D. Radžiukynui. Jiems prizus įsteigė Revuonos vidurinė mokykla. J. Palionio paramos fondas apdovanojo 11 kl. mokinę D. Kandrotaitę ir 12 – okes R. Parajackaitę ir G. Sebeikaitę. Šioms mokinėms tai pat buvo įteikti diplomai. Padėkas gavo trečiokės A. Bisikirskaitė, E. Gervickaitė ir vienuoliktokė A. Burakevičiūtė.
Mokytojos: L. Andriukevičienė, D. Stankevičienė. Foto>> 


2013-03-02 Ankstų kovo 2-osios rytą Stakliškių Vlado Jezukevičiaus draugovės skautai susikrovę kuprines sugužėjo į mokyklos kiemą, kur jau laukė geltonasis autobusiukas. Visiems susirinkus jis pajudėjo link Žiežmarių. Su dovanomis 10-metį švenčiantiems Žiežmarių Skirgailos draugovės skautams išlipome ties Žiežmarių kultūros centro durimis, kur mus pasitiko sesė Aušra. Apsišilome, susipažinome, pasiskirstėme grupėmis ir vieni po kitų išėjome į žygį  Žiežmarių gatvėmis. Įveikę visą trasą ir užduotis vyresnieji skautai persirengė ir išžygiavo į mišką. Vakare visi susirinko sveikinti jubiliatų. Sukūrėme jaukų žvakučių „laužą“, susikibę rankomis dainavome. Užklupus nakčiai mažieji sumigo, o vyresnieji iki paryčių mėgavosi šventine nuotaika, vieni kitų draugija, žaidimais. Išaušus rytui, pasistiprinę keliavome į Šv. mišias. Grįžę susitvarkėme ir atsisveikinę patraukėme namo.

9 klasės mokinė Deimilė Diškevičiūtė. Foto>> 


2013-03-01 Vilniaus miestas - draugystės miestas. Jau ketvirtus metus per Kaziuko mugę jis kviečia į svečius vis kitą regioną. Šiais metais Vilniuje svečiavosi Suvalkijos arba dar kitaip vadinamas, Sūduvos regionas.  Į Vaikų ir jaunimo meno galeriją iš Sūduvos krašto atkeliavo vaikų darbai ir sugulė į gražią parodą "Žvilgsnis į Sūduvą".

Šioje parodoje puikuojasi ir mūsų, Stakliškių vidurinės mokyklos, trečiokų ir vienuoliktokų dailės darbai. Parodoje dalyvauja daugiau nei 200 vaikų iš Marijampolės, Kauno rajono, Prienų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio savivaldybių. Kai sužinojome, kad mūsų mokinių darbai iškeliavo į Vilnių, labai apsidžiaugėme. Netrukus gavome pakvietimą į šios galerijos atidarymą.

Čia mes susipažinome su vaikų akimis perteikta Sūduvos gamta, architektūra, istorija, liaudies tradicijomis, atradome gražią ekspoziciją, skirtą vaikų rašytojui Pranui Mašiotui, kurio 150-metį šiemet minime. Išgirdome, kaip gražiai Sūduvos krašto dainas atlieka jauni folkloro atlikėjai: Tautvydas ir Giedrė, pamatėme Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokinių kurtų lėlių spektakliuką pagal Prano Mašioto pasakas. Visokių įdomybių apie šio rašytojo kūrybą papasakojo Gintarė Adomaitytė – vaikų rašytojų žinovė, pati rašanti vaikams ir suaugusiems. Visus sveikino Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus atstovai, įteikė dovanėlių, žinoma, buvo ir vaikiškų vaišių. Dabar lauksime tik atsiunčiamų diplomų.

O kaipgi tokią dieną neapsilankysi ir Kaziuko mugėje. Visi mokiniai negalėjo atsistebėti prekių gausa ir įvairove. Pasiderėję sugebėjo dar ir lauktuvių namiškiams nupirkti.

Mokytojos D. Stankevičienė ir L. Andriukevičienė. Foto>> 


2013-03-01 Pavasarinis vėjas šiandien atpūtė į Stakliškes Kaziuko mugės šurmulį ir džiaugsmus. Nuo pat ryto, padedami Ramūno, darbavomės gamindami inkilus. Su KLC atstovais Vida ir Jogintu diskutavome apie etnokultūrą ir Stakliškių tarmės ypatumus. Mokėmės pinti kasas, klausėme manikiūrininkės Renatos patarimų. Darėme velykinius indelius su pradinių klasių mokytojomis. Šokome, vaišinomės skautiška koše ir karšta arbata,... O, kur dar gardėsiai? Grybukai, saldumynai, sūriai, mėsos... Akį džiugino rankų darbo gaminiai.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė.

Foto>>  Video>>  Straipsnis  "Krašto Vitrinoje"  Foto>>


KOVO 1 DIENĄ, 11 val.

STAKLIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KIEME

VYKS

K A Z I U K O     M U G Ė

 

Kviečiam pirkti ar parduoti, ar už dyką atiduoti...

Mugėje garuos „skautiška” košė, vyks loterija, skambės liaudiška muzika.

 

Šventės organizatoriai:

Stakliškių vidurinė mokykla, Kaimo bendruomenė „Stakliškės”, Sporto klubas, Kultūros ir laisvalaikio centras.


2013-02-27 Stakliškių vidurinės mokyklos 10-12 klasių mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti apsilankyti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Čia vyko ypatingas Stakliškių vidurinei mokyklai renginys – mūsų kraštiečio, buvusio moksleivio Kęstučio Filipavičiaus poezijos rinkinio „Tarp žydinčių žiedų daug žodžių užburtų” pristatymas. Pristatyme dalyvavo Kęstučio bendramoksliai, kolegijos kapela, literatų būrelis, kolegijos administracijos atstovai. Kolegijos studentų kapela mums padarė ypač didelį įspūdį. Po pristatymo buvome pakviesti išgerti puodelio arbatos ir pabendrauti su knygos autoriumi. Norintys galėjo įsigyti knygą. Vėliau buvome  pakviesti plačiau susipažinti su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, mat mūsų mokykla dalyvauja karjeros planavimo projekte. Tai buvo puiki galimybė mūsų mokiniams sužinoti apie naujas karjeros galimybes. Iš kolegijos išvykome pasisėmę naujų įspūdžių, sužinoję naujos naudingos informacijos, susidomėję Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kaip potencialia mokymosi įstaiga ateityje ir, žinoma, kupini pasididžiavimo savo mokykla bei savo kraštiečiu Kęstučiu Filipavičiumi.

10 klasės mokinė Karolina Pėstininkaitė. Foto>>


2013-02-23 Nemuno kilpų regioninis parkas švenčia savo 20 - ąjį  gimtadienį. Organizuotame konkurse "Gimtadienio dovana  Nemuno kilpų regioniniam parkui" dalyvavo Stakliškių vidurinės mokyklos 9 klasės mokinė Emilija Krūvelytė, kuri sukūrė poemą Birštonui. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja E.Valatkiene Emilija buvo pakviesta į parodos uždarymo ir apdovanojimų šventę. Vienintelės  Emilijos   kūrybinė dovana atspindėjo Birštono panoramą eilėmis. Mokinė buvo apdovanota Valstybės saugomų teritorijų tarnybos specialiuoju prizu ir VKRP padėka. Visus dalyvius parengę mokytojai apdovanoti padėkomis ir knygomis "Karališkojo Birštono praeitis", kurias įteikė savivaldybės merės pavaduotojas J.Aleksandravičius.

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>


2013-02-23 Verta pasidžiaugti norinčiaisiais rašyti nacionalinį diktantą  Stakliškėse. Nors ir šeštadienis, bet mokinių, norinčių pasitikrinti savo žinias, buvo nuo 5 iki 12 klasės. Į kvietimą atsiliepė ir suaugusieji. Laikas neprailgo. Diktuojamas tekstas  darniai sugulė į specialius lapus. Nuoširdų ačiū noriu tarti  lietuvių k. mokytojai O.Andrulevičienei ir  fizikos mokytojui  V.Davičikui  už pagalbą sprendžiant organizacinius ir techninius klausimus. 

Nacionalinio diktanto organizatorė - Edita Valatkienė. Foto>>


2013-02-22 Kaip ir kiekvienais metais vasario viduryje dvyliktokams yra rengiama tradicinė šimtadienio šventė. Šimtas  dienų iki sunkaus ir sudėtingo egzaminų maratono. Paskutinis šimtas, praleistas kartu su pirmaisiais draugais, mokytojais ir mokykla...

Dar prieš 12 metų nedrąsūs už rankučių vedami dvyliktokai žengė pro Stakliškių vidurinės mokyklos duris. O štai šiandien suaugę, kupini idėjų, planų ateičiai skuba pasidžiaugti kartu su mumis. Lygiai 18.30 val. skambant svajingai muzikai pro aktų salės duris, lydimi auklėtojos L. Aliukevičienės, susikabinę už rankų, įžengė mūsų vyriausieji mokyklos mokiniai. Susimąstę, širdyse jaučiantys liūdesį, kad jau netrukus teks atsisveikinti su mokykla... 

Mokyklos  prezidentė Audronė Žilionytė. Foto>>


2013-02-15 Šiemet stakliškiečiai Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę paminėjo netradiciškai ir įdomiai.

To „kaltininkai” vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai, tautos šventės proga paruošę istorinę laiko juostą, kurioje užfiksuoti svarbiausi Stakliškių miestelio istorijos faktai – tiek, kaip sakė mokytoja Loleta Aliukevičienė, kiek jų pavyko surasti iki šiol. Mokiniai ir mokytojai, miestelio šviesuomenė, vasario 15 dieną susirinkusi mokyklos aktų salėje, su dideliu susidomėjimu išklausė pradedančiųjų gidų pasakojimus, kuriuos pagyvino Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro etnografinės kapelos dainos ir muzika.

Straipsnis "Krašto vitrinoje"  Pačiau>> Foto>> Foto>>  Video>>


2013-02-14 Š.m vasario 14 dieną, Stakliškių vidurinėje mokykloje vyko paskaita – diskusija 6-7 klasių mokiniams  „Mergaičių organizme vykstantys pokyčiai” ir „Berniukų lytinis brendimas”.

Paskaitose mergaitėms ir berniukams buvo pasakojami pagrindiniai organizmo vystymosi etapai lytinio brendimo metu. Taip pat mokiniams buvo primintos asmens higienos laikymosi rekomendacijos.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Stravinskienė.  Foto>>


2013-02-13 Stakliškių vidurinės mokyklos lietuvių k. mokytojų: O.Andrulevičienės ir E.Valatkienės iniciatyva 11-12 klasių mokiniai Kauno Girstučio centre stebėjo Valstybinio Vilniaus mažojo teatro režisieriaus R. Tumino spektaklį  pagal  jauno dramaturgo M.Ivaškevičiaus pjesę "Madagaskaras".
Teatrinis gyvenimas neatsiejamas nuo jaunimo, jo požiūrio, supratimo. Tuo  buvo galima įsitikinti-salė buvo pilnut pilnutėlė. Visus  stebėjusius spektaklį suintrigavo ir tai, kad po pasirodymo vyks diskusija su aktoriais, kurie atsakys į spektaklio metu iškilusius klausimus, kadangi dramaturgo M.Ivaškevičiaus kūryba įtraukta į abiturientų programinių kūrinių sąrašą. Anot R.Balevičiūtės ši pjesė "originaliai autoironiškai intelektualiai pristatanti Lietuvą kaip fenomeną, mūsų pačių požiūrį į save ir pasaulį". Atverti lietuvių tautos skauduliai ir ašarą išspaudė ir susimąstyti privertė. Labai įspūdingi ir pavergiantys žiūrovų simpatijas visi spektaklio moterų vaidmenys. Kiekvienas galėjo pasamprotauti, leisti  mintimis pakeliauti  istoriniais, literatūrą primenančiais puslapiais, palyginti su dabarčiai reikšmingais pokyčiais. Praleidome puikų vakarą, patobulinome literatūrines žinias...

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>


2013-02-13 Vasario 13-ąją Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojai dalyvavo respublikinėje pradinio ugdymo mokytojų konferencijoje „Pamokos prieskoniai, kurie paverčia ją stebuklu”. Konferenciją organizavo LPUPA Marijampolės skyrius.

Į konferenciją, vykstančią Marijampolės savivaldybės posėdžių salėje, sugužėjo gausus būrys mokytojų iš Prienų, Marijampolės, Vilkaviškio rajonų bei Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio miestų. Visus maloniai nuteikė puiki salės aplinka bei konferencijos akcentas – prieskonių ekspozicija salės centre, simbolizuojanti konferencijos temą. Konferencija ir prasidėjo jų reikšmės aiškinimu: razinos – tai emocijos, riešutai – mąstymas, cinamono lazdelės – tai skatinimas, apelsino žievelės – ieškojimai ir atradimai, čili pipirai – kliūtys ir jų sprendimo būdai. Prasidėjo pranešimai, kuriuose mokytojai kalbėjo apie „prieskonius”, kuriais „gardina” savo pamokas.

Straipsnis "Krašto vitrinoje"  Pačiau>>


2013-02-13 NACIONALINIS DIKTANTAS 2013

 VARŽYBOS DĖL RAŠTINGIAUSIOJO TITULO!

I konkurso etapas vyks 2013 m. vasario 23 d. (šeštadienį) 11 val. Prienų rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Laisvės a. 12).

  Diktantas taip pat bus rašomas Prienų „Žiburio” gimnazijoje ir „Ąžuolo” progimnazijoje, Jiezno, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijose, Stakliškių vidurinėje mokykloje, Balbieriškio, Naujosios Ūtos pagrindinėse mokyklose, Šilavoto seniūnijos administracinėse patalpose.

    Daugiau informacijos: www.prienai.lt  tel. (8 319) 61 141 / 61 138

    Palaikyk savo kalbą! Ateik. Rašyk. Išsaugok.


2013-02-13 Vasario 13 dieną į mokyklą atvyko „Varlytės”  teatras. Visiems pradinukams, priešmokyklinės  ir ikimokyklinės grupės vaikučiams aktoriai parodė spektaklį  „Vaivorykštės vartų beieškant”. Vaikai liūdėjo kartu su nelaiminga vienarage  karvute, iš kurios visi tyčiojosi. Džiaugėsi, kai plaštakė perskrido vaivorykštės vartus ir išpildė karvutės svajones. Nemažiau plojo ir apsukruolei lapei, kuriai nepasisekė apgauti karvutės.

Apklausus trečiokus, kas jiems labiausiai patiko šiame spektaklyje, atsakymai buvo įvairūs:

Tadas: Aktoriai vaidino gražiai ir įtikinamai.

Aurimas: Spektaklis labai nuotaikingas ir skambėjo daug gražių dainų, dainavo „gyvai”.

Augustė: Spektaklis ne tik nuotaikingas, bet ir pamokantis.

Emilija: Sužavėjo aktorių kostiumai ir keičiamos dekoracijos.

Domininkas: Karvutė buvo „superinė”.

Giedrius: Apsidžiaugiau, kad išsipildė karvutės svajonė.

Vilmantas: Aktoriai vaidindami kalbina ir vaikus.

Vaida: Norėčiau tapti aktore, pažiūrėjus spektaklį, atsiranda dar didesnis noras.

Justinas: Norėčiau, kad dažniau atvažiuotų teatriukai ir rodytų spektaklius, gal mažiau reikėtų skaityti knygų.

Mokytoja Dalė Stankevičienė. Foto>>


2013-02-12 Užgavėnės - šventė, kurios laukia visi vaikai. Darželinukai taip pat ruošėsi, darė kaukes, mokėsi dainelių, žaidimų. Šiais metais labai nudžiugome, kad visą šventę pasisiūlė pravesti dalis mokyklos vienuoliktokų, vadovaujamų muzikos mokytojos O.Kamblevičienės. Jau 10 valandą visi susirinkome aikštelėje, prie sukrauto laužo, bei vaišėmis padengtų stalų.

 Kaip smagu buvo mažiesiems žaisti su dideliais "persirengėliais", kiek juoko sukėlė Lašininio ir Kanapinio kova, "maudymasis" sniege. O kai "dėdės" ir "tetos" ėmė rogutėmis vežioti džiaugsmui nebuvo galo.

Geras oras leido ilgai džiaugtis laužu, stebėti degančią Morę, vaišintis suneštinėmis vaišėmis.

Smagu, kad sulaukėme ir svečių: mokyklos direktorės L. Šernienės, pavaduotojo ūkio reikalams, soc. pedagogės, pasipuošusių riestainių karoliais, bei nešinų lauktuvėmis mažiesiems "čigoniukams: ir "velniukams".

Kartu su vaikučiais linksminosi tėveliai, močiutės. Esame dėkingi visiems buvusiems kartu ir padėjusiems vyti piktą žiemą.

Auklėtoja Elvyra Raškevičienė.  Foto>>


2013-02-12 Užgavėnės - žiemos pabaigos šventė. Bet jei norėsim žiemą išvaryti, turim, per Užgavėnes linksmintis, juokauti, triukšmauti, nes kitaip žiema neišeis. Todėl Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai persirengę įvairiais personažais: lašininiu, kanapiniu, čigonais, velniais, linksmino tėvus ir kaimo bendruomenės žmones. Šoko šokius, dainavo dainas, valgė blynus.  Sudeginę Morę ir žiemą išvarė.

Auklėtoja Danutė Kederienė.  Foto>>


2013-02-12 Kaip viesulas ūžė Užgavėnių šventė Stakliškių mokyklos kieme. Kvepėjo blynais, gomurį kuteno skautų išvirta košė, praeivio žvilgsnis užkliuvo už gražuolės Morės. Gražuolė ta Morė, simpatiška, suknelė tikrų dizainerių siūta, veidukas mergaitiškas, matęs  ir dažylų ir prausylų, kaip byloja mūsų tautosaka, kasos lyg šilko jūra banguoja per pečius, tik akys liūdnokos,  į dangų nukreiptos, lyg  aukščiausiojo prašančios  pasigailėti. Bet ką padarysi... Likimas pamojo savo pirštu - ir pranyk pačioj jaunystėj. Taip surėdytas tas pasaulis.

O čigonų tai visas pulkas atriedėjo. Vos arkliukas patraukė. Ir su muzikom, su linksmybėm. Vieną čigonaitę norėjau prakalbinti, sakau, gal laimingą ateitį išburs, bet kur tau. Akys tik žybčioja, tik veržiasi į  linksmybių sūkurį, argi rūpės  tokią dieną kokios ten gyvenimo materijos.

Sako, kad mokyklos kieme šurmuliavo ir seniūnijos persirengėliai, ir svečiai iš kultūros namų, bet argi atpažinsi - kas kur ir kaip. Čigonai, raganos, daktarai. Graži  margaspalvė minia –  ir viskas.

O viso šurmulio stygas puikiai derino žydelis ir jaunoji čigonaitė. Jų   įžvalgumas neišpasakytas. Lyg rentgeno spinduliais peršviečia ir mato – yra koks laisvas tarpukas skrandyje, galėtų dar blynukas vienas kitas tilpti, ar jau taip ten sandaru, kad nė su kuolu  neįmuši. Bet išeitis tuoj pat surandama - ratelis po ratelio, žaidimas po žaidimo. Ir vėl valgį įrašo pirmuoju sąraše. O blynų -  tų Užgavėnių   skanumynų - pilnos lėkštės prikrautos, ir su pavilgu, ir be jo. Tik zuja aplinkui  gražios  čigonaitės, tik siūlo sakydamos – dar šito neragavot, dar ano. Prašom, prašom, jei bandai  atsisakinėti, tai tuoj pat liepia kaktą pasitikrinti. Jei kieta- atstos, jei minkšta - jokiu būdu neatsikratysi - ir vėl valgysi blyną  apsilaižydamas.

Gal dar muzikos ilgai būtų virpinę stygas, gal ir vakaras savo sparnus būtų ištiesęs, bet pasigirdo bruzdesys, rėkavimas, pasirodo - tikras karas vyksta. Kanapinis kibo į atlapus lašininiui kaip reikiant. Lašininis dar spardėsi kiek įmanydamas, bet kad teko  vargšeliui paskutinį atodūsį išleisti .

Ugnies liežuviai apglėbė  ir gražuolę  Morę. Tik paišinos  draiskanos pasklido. Palietė Tavo, gal ir mano veidą. Liko ženklas, kad tikrai buvo Užgavėnės.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>>  Video>>


2013-02-04 Š.m. vasario 4 dieną, pradinių klasių mokiniams buvo skaitoma paskaita „Kaip prižiūrėti dantis?” Paskaitos metu mokiniams buvo pasakojami dantų valymosi etapai, aptariamas burnos higienos priemonių naudojimas, rodomas animacinis filmas „Kaip prižiūrėti dantukus?”. Taip pat buvo išdalintos liniuotės – priminimai apie dantukų valymosi seką:

1. Valyti dantis reikia ne tik išorinę, bet ir vidinę jų pusę.

2. Valant viršutinius dantis, braukiamas iš viršaus žemyn, apatinius – iš apačios aukštyn.

3. Valyti šepetuku reikia ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai.

4. Visus sukąstus dantis valyti sukamaisiais judesiais.

5. Dantis valyti reikia ne trumpiau kaip 3 minutes arba skaičiuojami judesiai, po 8 – 10 judesių vienai dantų porai.

6. Dantis reikia valyti reguliariai du kartus per dieną: ryte ir vakare!

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Stravinskienė. Foto>>


2013-01-30 Informuoju mokyklos bendruomenės narius, kad 2013-01-25 dėl gripo epidemijos mokykloje paskelbtas karantinas pratęstas iki vasario 1 dienos. Pamokos prasidės vasario 4 dieną, pirmadienį.

Mokyklos direktorė Loreta Šernienė.


2013-01-30 Gražią trečiadienio popietę, vedini direktorės Loretos Šernienės, mokytojai išbandė naują mokyklos teritorijoje įrengtą čiuožyklą. Kiekvienas norintis galėjo sugrįžti į vaikystę, pajusti ledo tvirtumą, prisiminti čiuožimą ir griuvimą. Ištvermingiausius čiuožėjus valgyklos moterys vaišino karšta arbata. Čiuožimo naujokai pradžioje patyrę baimę, vėliau mėgavosi jo procesu ir niekaip negalėjo „palikti” ledo. Kol saulutė neištirpdė ledo, kviečiame visus didelius ir mažus savo laisvalaikį praleisti mokyklos čiuožykloje. Jums tai garantuos gerą nuotaiką ir sveiką gyvenseną.

Socialinė pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2013-01-29 Sausio 29-ąją Prienų viešojoje bibliotekoje, memorialiniame Justino Marcinkevičiaus kambaryje, vyko rajoninis meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo ir Stakliškių vidurinės mokyklos skaitovės: A.Šermukšnytė, A.Šalomskaitė, K.Pėstininkaitė, J.Vindziulytė, K.Klimavičiūtė, G.Morkūnaitė. Konkursui mokines paruošė lietuvių kalbos mokytojos: Onutė Andriulevičienė ir Edita Valatkienė. Konkursui pirmininkavo aktorė D.Kazragytė, kuri, tardama sveikinimo žodį, drąsino visus skaitovus, negailėjo gerų, šiltų žodžių ir konkursui pasibaigus. Jauki aplinka, puikiai skaitomi eilėraščiai, kūrinių ištraukos, interviu Prienų eteriui, karšta arbata, fotografijos... dar ilgai džiugins dalyvavusiuosius. O pačius didžiausius, šilčiausius žodžius tariu mūsų mažajai skaitovei - Aistei Šalomskaitei užėmusiai III-ąją vietą!!!

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>


2013-01-29 Kiekvieno mokytojo svajonė – pravesti idealią pamoką. To tikslo vedini mokyklos direktorės Loretos Šernienės  vadovaujami antradienio popietę ėmėmės kruopštaus darbo. Darbo intriga žaisminga - iš įvairių žurnalų iškirpti tinkamas frazes, nuotraukas ir sudėlioti plakate pagal temą „Ideali pamoka”.

Pasiskirstėme į dvi grupes ir palinkome prie užduoties. Per skirtą pusvalandį dienos šviesą išvydo du plakatai. O ten kūrybingai perteikta visa pamokos struktūra. Mokinių nuteikimas darbui, tikslai, uždaviniai, užduočių diferenciacija. Plakatuose rikiuojasi patys nuostabiausi sakiniai: Tu jų nematei, bet pėdsakais seki, Paversk idėjas tikrove, Užduotis turi užkabinti, Čia pildosi stebuklai, Partnerystė ir bendravimas su mokiniais...

Apibendrindama mūsų  išmonę mokyklos direktorė džiaugėsi, kad sumanymo tikslas pasiektas, priminė, kad pamokoje turi būti veiklų įvairovė, kad kiekvienas vaikas būtų pastebėtas ir pamokos lauktų tarsi šventės.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto>>


 2013-01-25 Gerbiami tėveliai,

Nuoširdžiai dėkoju už 2012 metais skirtą gyventojų pajamų mokesčio 2% paramą.

Tikiu, kad ir šiais metais  prisidėsite prie mūsų mokyklos modernizavimo ir vaikų mokymosi sėkmės.
Iš anksto dėkoju už supratingumą ir paramą.

Pagarbiai, Loreta Šernienė. Plačiau>>


2013-01-25 VASARIO 8-OJI – TĖVŲ DIENA!

Gerbiami Tėveliai,

š. m. vasario 8 d. 12 val. maloniai kviečiame jus atvykti į TĖVŲ DIENĄ, kurios metu pradėsime tėvų susirinkimų ciklą „Malonūs susitikimai mokykloje”.

Šie susirinkimai,  tikimės, padės mums susitarti dėl bendrų siekių – suteikti galimybes mokytis ir atsiskleisti visiems mūsų vaikams, o mums geriau suprasti vieni kitus.

Šiame susirinkime dalyvaus ir mokiniai, nes turime priimti keletą mums visiems svarbių sprendimų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.Mokyklos direktorės pranešimas „Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas mūsų mokykloje”.

2.Direktorės pavaduotojos ugdymui ataskaita „Ką mums sako I pusmečio rezultatai”

3.Mokyklos psichologės pranešimas „Mokymosi stiliaus nustatymo tyrimo analizė ir rekomendacijos”.

4.Mokyklos socialinės pedagogės pasisakymas „Karjeros ugdymas mokykloje”.

5.Mokyklos tėvų komiteto klausimai ir pasiūlymai mokyklos pedagogams.

6.Mokyklos svečių pasisakymai:

     -MediCa klinikos direktorės medicinai pasisakymas;

     -„Savito stiliaus” atstovų mokyklinių uniformų pristatymas.

7.Mokinių koncertas tėveliams.

8.10-okų tėvelių pokalbis su direktorės pavaduotoja ugdymui dėl dalykų  pasirinkimų 11-oje klasėje.

9.Susitikimai mokytojų kabinetuose.

MOKYTOJAI LAUKS JŪSŲ KABINETUOSE IKI 16.30 VAL.

VAIKAMS LABAI SVARBU MATYTI IR JAUSTI, KAD JIE MUMS YRA BRANGŪS  IR JAIS RŪPINAMĖS. PABŪKIME ŠIĄ POPIETĘ VISI DRAUGE.

LAUKIAME JŪSŲ!

 Mokyklos administracija


2013-01-24 Informuoju mokyklos bendruomenės narius, kad nuo 2013-01-25 iki 2013-01-30 imtinai dėl gripo epidemijos mokykloje skelbiamas karantinas ir nevyks pamokos bei visi planuoti renginiai. Darbą atnaujinsime sausio 31 dieną, ketvirtadienį.

Mokyklos direktorė Loreta Šernienė.


2013-01-24 Mokyklos direktorės, kūno kultūros mokytojų, darbininkų ir šalčio dėka pagaliau galime džiaugtis naująja čiuožykla.
Pirmieji čiuožyklos malonumus kartu su auklėtoja E.Valatkiene ir kūno kultūros mokytoja L.Makštutiene patyrė vienuoliktokai.
Šerkšnu spindinčią popietę vieni - nešini pačiūžomis, kiti - apsiavę patogiais batais džiaugėsi turėdami naują žiemos pramogą mokyklos teritorijoje. Kviečiame visus mėgautis grynu oru, gerinti sveikatą ir mokytis čiuožti, o mokantiems tobulėti...:)

Socialinė pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2013-01-23 Viršutinio trikotažo įmonė „Savitas Stilius”, turinti naujausius įrengimus ir didelę patirtį gaminant kokybišką viršutinį trikotažą, mokyklines uniformas, siūlo pagaminti mūsų mokyklos mokiniams uniformas.

Mokyklinė uniforma turi daug privalumų. Ją vilkintys mokiniai visuomet tvarkingi ir pasitempę. Uniforma ne tik drausmina, vienija mokyklą, bet ir padeda daugumai mokinių ir jų tėveliams išsilaisvinti nuo kasdienių rūpesčių.

Įmonė siūlo elegantiškus megztinius merginoms – sagstomus bei sportinio stiliaus, taip pat liemenes, megztus sarafanus ir sijonus. Vaikinams – liemenes, sportinio stiliaus ar užsagstomus sagomis megztinius, kurie tinka nešioti tiek kaip viršutinį drabužį, tiek po švarku. Uniformas gali pagaminti su mūsų mokyklos  logotipu.

Įmonėje dirbančių dizainerių kuriamos kuo patrauklesnės uniformos išlaiko aukštą kokybę, patogumą ir puošnumą. Mums pageidaujant gali pasiūlyti įvairių spalvų ir raštų madingus modelius. Šie išskirtiniai gaminiai mezgami iš ypač geros kokybės itališkos vilnos, pusvilnės, medvilnės ir jų mišinių.

„Savito stiliaus” komanda turi sukaupusi penkių metų patirtį kurdama uniformas, o visoje Lietuvoje jos gaminiais džiaugiasi daugiau nei 50 ugdymo įstaigų.

Mokyklos direktorė Loreta Šernienė. Foto>>


2013-01-22 Ankstyvą, žiemišką sausio 22–osios rytą Stakliškių vidurinės mokyklos patys šauniausieji, aktyviausieji mokiniai, lydimi soc. pedagogės D.Švedienės ir lietuvių k. mokytojos E.Valatkienės, buvo pakviesti į Vilnių, į Baltijos televizijos laidos „Juoko kovos” filmavimą. Apžvalginėje ekskursijoje mokiniai galėjo pamatyti tai, kas vyksta už kadro ir kaip atrodo operatorių, grimerių, režisierių, ir laidos vėdėjų darbo niuansai, kiek trunka laidos filmavimas ir kokie jo ypatumai. Norintieji nusifotografavo studijoje, kur vyksta laidos „Būk mano, meile”, „Tele loto”... filmavimai. Kai kurie susižavėję tuo ką pamatė galėjo pamąstyti apie ateities siejimą su šia veikla. Norint dirbti televizijoje reikia studijuoti žurnalistiką, viešuosius ryšius, režisūrą… Laidos filmavime vertintojų darbą atliko įžymūs aktoriai (ir šiaip humoro jausmą turintys) visiems iš televizijos ekranų gerai pažįstami: Asta Baukutė, Violeta Mičiulienė, Vitalijus Cololo ir laidos vedėjas - Justinas Jankavičius. Tiek filmavimo, tiek pertraukų metu ir žiūrovai, ir dalyviai buvo puikios nuotaikos, šmaikštavo ir linksmino vieni kitus, pasakojo juokingus anekdotus, džiaugėsi laimėjimais.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2013-01-17 Stakliškių vidurinės mokyklos vienuoliktokai projekto „Sveikatiada“ konkurso „Sveikuoliai-šaunuoliai“ nugalėtojai pateko į respublikinio konkurso antrąjį etapą, kuriame  reikės sukurti filmuką viena iš duotų temų, taip pat  surengti linksmą, mankštos pratimais paremtą, aktyvų mokyklos bendruomenės susibūrimą.

Ankstų ketvirtadienio rytą  pirmajame mokyklos aukšte puikavosi spalvingas kvietimas-plakatas į mankštiadą aktų salėje, antrame-stendas su nuotraukomis, mankštos pratimais, patarimais, kaip gyventi sveikiau ir judriau, bibliotekoje - kukli parodėlė, kurioje buvo galima surasti žinių apie mėgstamą sporto šaką, įvairių mankštos, sveikos gyvensenos patarimų.

Tai tik įžanginiai žingsniai, o pagrindinis mankštiados organizatorių  tikslas - pajudėti, paįvairinti laisvalaikį, draugiškai, aktyviai, linksmai praleisti pertraukas, juk mankšta ugdo valią, ištvermę, padeda palaikyti  formą .Taigi muzikos ritmu, gerai nusiteikę, šokome,  aerobikos judesiais mankštinome kūną, pagal energingą lotynų šokį – Children‘s Zumba,The Wiggles-hot potato, Gusttavo Lima ir kt., melodijas.

Mokyklos koridoriai  ištuštėjo, o pertraukos prabėgo nepastebimai.Visi, ypač mažieji šokėjai, šypsojosi, šoko taip stiprindami savo sveikatą. Neliko abejingi ir mokytojai: vieni gerino savijautą muzikos ritmu, kiti - stebėjo šokančiuosius. Mankštiada suteikė smagumo, priminė vaikams, kad reikia judėti, vyresniuosius sugrąžino į netolimą praeitį. Visi patvirtino, kad  žmogaus savijautą  nulemia pakankamas fizinis aktyvumas. Dėkojame dalyvavusiems ir kviečiame  susipažinti su „Sveikatiados“ projektu visus   norinčius  sveikai maitintis, gerinti fizinio aktyvumo įgūdžius ir būti laimingais.

11 kl. auklėtoja Edita Valatkienė. Foto>>


2013-01-16 Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikučiai ir Stakliškių vidurinės mokyklos moksleiviai dalyvavo Pieštuvėnų kaimo bibliotekoje  vykusiame renginyje Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13 - jai  paminėti. Dalyviai, išklausę Miglės Nargelaitės pasaką apie Sausio 13 -  osios įvykius, žinos, jog nebaisus joks slibinas, jei labai myli savo Tėvynę.

Bibliotekininkė Marija Palionienė. Foto>>


2013-01-15 Mokyklos aktų salėje vyko Lietuvos sporto universiteto lektoriaus dr. Šarūno Klizo paskaita tema: „Patyčių prevencija“. Tai jau antroji lektorius paskaita mūsų mokykloje šiais mokslo metais. Šį kartą klausytojų auditoriją sudarė 6-7 klasių moksleiviai.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2013-01-14 Sausio 14 d. mokykloje lankėsi Stakliškių KLC direktorė Asta Keblikienė, kuri pristatė naująjį etnokultūros specialistą, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos studentą Jogintą Čepulį. Linksmoje etnokultūrinėje pamokoje jis parodė, kad liaudies senoji muzika gali būti patraukli ir nenuobodi jaunimui. Pučiamas Joginto dūdmaišis, virpinamos kanklių stygos, traukiama armonika mokyklos mokiniams sukėlė pačias geriausias emocijas. Studentas pamokė vaikus smagių liaudies žaidimų. Mokiniai liko sužavėti Joginto muzikiniais gebėjimais, jo tautiškomis idėjomis, entuziazmu ir tai paskatino tikėti, kad Stakliškėse susikurs jaunimo etnografinis ansamblis, kuris garsins miestelį ne tik rajone, bet ir respublikoje.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2013-01-11 Stakliškių mokyklos atstovai dalyvavo miestelio aikštėje vykusiame minėjime. Jį pradėjo Stakliškių KLC direktorė A. Keblikienė. Apie Laisvės gynėjų dienos reikšmę kalbėjo seniūnas G. Kaminskas. Mokiniai skaitė eiles, istorinius įvykius prisiminė mokyklos direktorė L. Šernienė ir istorijos mokytoja L. Aliukevičienė.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto >>


2013-01-11 Mūsų mokykla atsiliepė į Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą dalyvauti pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Šia akcija siekiama puoselėti istorinę atmintį ir patriotiškumą, prisiminti 1991m. sausio 13-ąją ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius valstybės gynėjus. Kiekviena pamoka prasidėjo mokytojų pasakojimais apie Sausio 13-osios įvykius, apie tai, ką mokytojai prisimena, ką tada matė, jautė, mąstė.  Mokyklos languose pleveno  atminties žvakutės – šviesos, gyvybės,  atminties, teisingumo ir vienybės simbolis.

Direktorė Loreta Šernienė. Foto >>


2013-01-04 Kalėdų  švenčių dvasia tęsiasi iki Trijų Karalių. Mūsų mokyklos direktorė Loreta Šernienė visų mokytojų vardu gavo šventinę dovaną-kvietimą atvykti į Stakliškių Midaus gamyklą. Maloniai mus sutiko ten visi dirbantieji.  Žinoma, labiausiai  globojo gamyklos direktorius Egidijus Valiukevičius, kurio pasakojimą  išklausėme su įdomumu. Pagarbiai nuskambėjo gamyklos, o anksčiau vadinto bravoro, įkūrėjo ir ilgamečio puoselėtojo Aleksandro  Sinkevičiaus pavardė. Iš tiesų šis žmogus paliko  gilią brydę savo ir kitų  gyvenimo kely. Teko paragauti ir karininko, ir spaudos darbuotojo duonos. Teko išgyventi ir tremties lagerių kančias.

Susipažinome su midaus gamybos technologija. Gėrėjomės technikos pasiekimais ir jos pritaikymu. Toks jausmas, kad midus čia gyvena kaip namuose, o žmogus padeda jam tą rimtį išlaikyti.

Ekskursijos pabaigoje žiūrėjome filmą. Tai buvo kaip viešnagės apibendrinimo akcentas. Filme midus ir apdainuotas, ir gražiais pasakojimais apipintas. Už šią   nuostabią popietę  esame dėkingi visam gamyklos kolektyvui, o ypatingai - jos direktoriui Egidijui Valiukevičiui.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto >>


2012-12-28 Mokykloje neeilinis įvykis – teko rungtyniauti su profesionaliais žaidėjais. Draugiškos futbolo varžybos pagyvino šventinę Kalėdų nuotaiką Stakliškių vidurinėje mokykloje. Gruodžio 28-osios popietę į mūsų mokyklą atvyko Darvydas Šernas, Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas, 2010 metų geriausias  Lietuvos futbolininkas, šiuo metu žaidžiantis Zaglebie klube Lenkijoje ir Vytautas Lukša, Panevėžio „Ekrano” komandos narys, šiais metais futbolo čempionate laimėjusios pirmąją vietą, saugas. Sportine apranga nešini atskubėjo mūsų mokyklos mokiniai: Vakaris Vindziulis, Arnoldas Labutis, Dovydas Kislius, broliai Paulius ir Dominykas Marčiulaičiai, seserys Vaida ir Agnė Šermukšnytės, Akvilė Seniauskaitė, Tomas Gervickas, geriausias mokyklos futbolininkas Linas Randamanskas ir kiti.

Buvo ką veikti visiems: žiūrovai su pasigėrėjimu stebėjo svečių virtuozišką žaidimą, bet ir mūsų mokyklos futbolininkai stebino savo gebėjimais. Įvarčius į svečių vartus įmušė Dominykas, Vakaris, Linas, o šeštokas Tomas – net du.

Rungtynių šurmulys nutilo, jį primins bendros nuotraukos atminčiai.

Mokytoja Birutė Mitkevičienė. Foto >>


2012-12-21 Stakliškių vidurinėje mokykloje gruodžio  21 - oji šventinė diena. Vyko 1-4, 5-7 klasių kalėdinės eglutės ir 8-12 klasių karnavalas. Pradinių klasių mokiniai vaidino, šoko, dainavo ir sulaukė Kalėdų senelio su pilnu maišu dovanų. 5-7 klasių mokiniai inscenizavo animacinius filmukus. Karnavale karaliavo televizijos parodija.

 Mokyklos direktorė visoms klasėms įteikė dovanas ir palinkėjo gerų švenčių.

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto 1-4 >> Foto 5-7 >> Foto 8-12 >>


2012-12-18 Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyriaus  vaikučius aplankė Kalėdų senelis. Vaikučiai pradžiugino fantastišku spektakliu, linksmomis dainelėmis bei šokiais. Už tai senelis išdalino visą maišą dovanų.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2012-12-18 Gruodžio 18 d. mūsų mokykloje vyko kalėdinis koncertas „Kalėdų stebuklo belaukiant”. Vienas po kito į sceną žengė atlikėjai, skambėjo eilės apie Kalėdas, linkėjimai mokytojams ir visiems susirinkusiems. Šį renginį padovanojo „Pop choras”, „Vokalinis ansamblis” ir „Mokyklos choras”.

Muzikos mokytoja Onutė Kamblevičienė. Foto>>


2012-12-18 Gruodžio 18 dieną, Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai su dailės mokytoja Lina Andriukevičiene nusprendė aplankyti rėmėjus ir atsidėkodami Jiems įteikė savo sukurtus adventinius vainikus ir atvirukus. Mokiniai aplankė ambulatoriją, kultūros ir laisvalaikio centrą, gamyklą "Lietuviškas midus", seniūniją, individualią įmonę "Eulanta", KĮ "Liepa".

11 klasės mokinė Giedrė Morkūnaitė.  Foto>>


2012-12-14 Šių metų gruodžio 14 dieną Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai su dorinio ugdymo mokytojomis J. Koskiene ir M. Nakraševičiene puošė Stakliškų bažnyčios eglutę. Žaisliukus padarė 1-12 klasių mokiniai.

6 kl. mokinė Aistė Šalomskaitė. Foto>>


2012-12-13 Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai, lydimi direktorės pavaduotojos D. Bartkienės ir dailės mokytojos L. Andriukevičienės dalyvavo Jiezno gimnazijoje vykusiame regioninės parodos atidaryme ir laureatų apdovanojime. 1 laipsnio diplomus gavo 12 kl. mokinės Agnė Bieliauskaitė ir Žydrūnė Kisliūtė už darbą "Ateities miestas", 2 laipsnio diplomas įteiktas 12 kl. mokinei Živilei Višniauskaitei už darbą "Sušalę laike" ir 3 laipsnio diplomais apdovanotos 11 kl. mokinės Kristina Kandrotaitė ir Gintarė Našlėnaitė už darbą "Ateities Einšteinas". Dėkojame dailės mokytojai Linai Andriukevičienei už pagalbą ruošiantis šiai parodai.

11 klasės mokinė Giedrė Morkūnaitė. Foto>>


2012-12-11 Antradienį po pamokų mūsų mokyklos aktų salėje vyko adventinė popietė „Gyvi papročiai - gyva tauta”. Dalyvavo  ne tik mokiniai, dalyvavo mamos, močiutės, broliai, sesės...Tai buvo kelių kartų pasikeitimas. Močiutės nustebino savo  adventinių valgių išradingumu ir gausumu. Ir ko tik čia nebuvo: juodų žirnių, naminės, pačių keptos duonos, įdomiausių sausainių, dietinių pyragų... O kaip įdomiai pasakojo apie aukštaitijos papročius D. Švedienė , E. Šeškienė. Aguonų, duonos, kūčiukų reikšmes aiškino E. Ašmantienė. Mokiniai labai gražiai giedojo adventines  giesmes, pynė vainiką, kvietė visus žaisti adventinius  žaidimus. Visiems buvo linksma ir smagu. Dvi valandos prabėgo nepastebėtai. Išsiskirstė susitarę dar ne kartą susitikti.

Mokytoja Ona Andrulevičienė. Foto>>  Video>>


2012-12-11 ČikuRaku teikia analogų neturinčią paslaugą - spintelių nuomą moksleiviams. Šiuo metu vykdome projektą "Lengva kuprinė". Siūlome nuomotis spinteles Lietuvos mokyklų moksleiviams ypatingomis kainomis. 

Atsižvelgdami į tai, kad įsibėgėjant mokslo metams kiekvienas moksleivis turi ir kitų, ne mažiau svarbių, išlaidų, siūlome ypatingas nuolaidas:

·   S dydžio spintelės skyrelis: 59 Lt per mokslo metus (6,5 Lt/mėn.)

·   M dydžio spintelės skyrelis: 89 Lt per mokslo metus (9,8 Lt/mėn.)

·   L dydžio spintelės skyrelis: 119 Lt per mokslo metus (13,2 Lt/mėn.)

Daugiau informacijos apie spinteles rasite čia: http://www.cikuraku.lt/spinteles/

Primenu, kad spintelės yra statomos mokyklų bendro naudojimo patalpose. Moksleiviai visada gali palikti savo knygas ir kitus asmeninius daiktus saugiai užrakintus spintelėje, taip išvengdami varginančio didelio svorio kuprinėse.

Noriu atkreipti dėmesį, kad, pastačius spinteles mokykloje, mokykla nedalyvauja spintelių administravime. Ryšiais su moksleiviais ir spintelių administravimu užsiimame mes.

Kviečiu Jus pažiūrėti trumpą filmuką apie tai, kaip ČikuRaku spinteles vertina Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorė Vita Kirkilienė: http://youtu.be/DxkyBN2oLGg.

Tikiu, kad mūsų siūlomas sprendimas padės išspręsti sunkių kuprinių klausimą Jūsų mokykloje.

Roberta

ČikuRaku.lt | 8 633 734 53


2012-12-08 Gruodžio 8-ąją Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Prienų rajono mokinių kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ vienuoliktoji knyga. Stakliškių vidurinės mokyklos  5 mokiniai (Aistė Šalomskaitė – 6 kl., Giedrė Morkūnaitė -11 kl., Danguolė Kandrotaitė -11 kl., Tomas Pauliukonis – 12 kl. ir buvusi mokinė, dabar studentė  - Rita Adamonytė) buvo ne tik apdovanoti kūrybinėmis knygomis, bet dalyvavo ir puikioje literatūrinėje muzikinėje programoje „Lietuviškos širdys“. Šios programos atlikėjai - aktorius P. Venslovas ir garsi  etnografė D. Šeškauskaitė atliko Justino Marcinkevičiaus dramų, poemų fragmentus, eilėraščius, dainas, pritaikant liaudies muziką. Kūrėjai, svečiai, visi  dalyvavusieji džiaugėsi puikia popiete, versdami knygos puslapius, klausėsi  pasisakymų, linkėjimų...

Lietuvių k. mokytoja E. Valatkienė. Foto>>


2012-12-06 Mokinių, jų tėvelių, šių klasių auklėtojų, viso pedagogų kolektyvo dėmesiui!

Gruodžio 6 d. (ketvirtadienį) aktų salėje vyks susitikimai su ugdymo karjerai konsultante ir lektore, galinčia paaiškinti apie stojamųjų į aukštąsias mokyklas reikalavimus, atsakyti į Jums kylančius klausimus dėl priėmimo į aukštąsias mokyklas.

9.00 val. kviečiami 12 klasės mokiniai, jų tėveliai ir klasės auklėtoja, pedagogai.

 Paskaitos tema          

1. „Priėmimo į aukštąsias mokyklas 2013 m. tvarka

bei geriausiųjų eilės sudarymas 2013 m.“

 Lektorė Daiva Baranauskienė - Kauno kolegijos Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja

 2. „Ugdymas karjerai. Karjeros paslaugos mokiniams“.

 Lektorė - karjeros konsultantė Inga Abramavičienė

10.00 val. kviečiami 10-11 klasių mokiniai ir jų tėveliai, klasių auklėtojos, pedagogai.

 Paskaitos tema

1. „Priėmimo į aukštąsias mokyklas 2014 m. tvarka bei geriausiųjų eilės sudarymas 2014 m.“

 Lektorė Daiva Baranauskienė - Kauno kolegijos Studentų priėmimo ir karjeros centro vedėja

 2. „Ugdymas karjerai. Karjeros paslaugos mokiniams“.

 Lektorė - karjeros konsultantė Inga Abramavičienė

Inga Abramavičienė

Ugdymo karjerai konsultantė


2012-12-04 Žiemišką gruodžio 4-osios rytą Stakliškių vidurinės mokyklos šeštos klasės mokiniai, lydimi lietuvių k. mokytojos E.Valatkienės ir auklėtojos J.Koskienės, lietuvių k. pamokas iškeitė į turiningą išvyką, į Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąją biblioteką, kur bibliotekos direktorė D.Čepeliauskienė aprodė renovuotas patalpas, papasakojo apie bibliotekoje sukauptą literatūrą... Vėliau mokinukai apsilankė knygyne „Pegasas“, kur sužinojo, kaip knygos atkeliauja į knygyną.

Mokytoja Edita Valatkienė.  Foto>>


2012-12-04 Gruodžio 4 dieną Stakliškių vidurinėje mokykloje apsilankė Birštono pradinės mokyklos-darželio antrokėliai. Jie, kartu su mokytoju Andriumi Nakraševičium ir mokyklos direktore Regina Gustaitiene, atvyko į susitikimą su šios mokyklos antrokais. Tik atvykę birštoniečiai pasivaikščiojo po mokyklą, apsilankė klasėje-muziejuje, bendravo su Stakliškių vidurinės mokylos direktore Loreta Šerniene. Ir svečiai, ir šeimininkai apsirengę sportinę aprangą sugužėjo į sporto salę. Žaidė kvadratą, dalyvavo estafetėse. Kvadrato žaidime stipresni buvo svečiai, bet stakliškiečiai nenusiminė, jie pasiryžo kitą kartą iškovoti pergalę. Pasportavę pasivaišimo arbata, sumuštiniais, saldumynais, pasikeitė dovanėlėmis ir pasižadėjo tęsti šią dieną užgimusią draugystę.

Mokytoja Marija NakraševičienėFoto>>


2012-12-03 Gruodžio 3-osios diena, prasidėjusi pirmuoju sniegu, baigėsi gražia advento popiete ir eglutės papuošimu:). Visiems linkime ramaus, šilto Kalėdų laukimo.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė.  Foto>>


2012-11-29 Kiekvienas ruduo pažeria stebuklingą spalvų įvairovę, tačiau ji laikina. Lapkričio darganos ir žvarba viską nudažo niūriai pilkai, verčia ilgesingai laukti sekančio metų laiko virsmo, sekančio spalvų atgimimo. Šį laukimą sutrumpina ir nuskaidrina kasmetinis rajoninis piešinių konkursas „Rudens spalvos“, suburiantis jaunuosius menininkus Stakliškių vidurinėje mokykloje.

Ištrauka iš Krašto Vitrinos straipsnio. Foto>>

Straipsnis http://kvitrina.com/?p=22992  Foto>>


2012-11-29 Pirmos ir ketvirtos klasės mokiniai, lydimi mokytojų Rasos Noreikienės ir Sonatos Labutienės, vyko į Trakus. Jie apsilankė AJ kompanijos veikiančioje „Šokolado sostinėje“, kurioje išpildė slapčiausią svajonę - pasigaminti daug šokoladinių saldainių. Vaikai ne tik gamino, bet ir „svaigo“ nuo stebuklingų kvapų, ragavo, atsakinėjo į klausimus. Daugelis už puikius atsakymus gavo saldžiuosius prizus. Lydimi puikios nuotaikos, vyko į Trakų pilį, kurioje sužinojo apie jos praeitį, kunigaikščius. Mokinius sužavėjo pilies ekspozicijos, cilindriniai laiptai, aukštis, kurį kai kurie sunkiai įveikė...

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>>


2012-11-25 Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi ir kviečia papildyti mokyklų bibliotekas naujomis knygomis. Pernai visi susitelkę surinkome 17 tūkstančių knygų šalies viešosioms bibliotekoms. Sukurkime kalėdinį stebuklą ir šiais metais!

„Per šias Kalėdas kiekvienas galime grįžti į savo mokyklą. Grįžti ne tuščiomis, o su naujomis ir įdomiomis knygomis. Iš jų Lietuvos vaikai mokysis mąstyti, kurti ir pažinti pasaulį!“ – kviečia Prezidentė.

Daugiau nei 1000 mokyklų parengė reikalingiausių knygų sąrašą, į kurį įtrauktos per praėjusius dvejus metus išleistos vaikų ir jaunimo grožinės literatūros knygos, taip pat programinė literatūra, enciklopediniai leidiniai. Naujų knygų savo krašto mokyklai Lietuvos žmonės galės nupirkti dovanų iš „Knygų Kalėdų“ lentynos, kuri įsikurs knygynuose „Vaga“, „Pegasas“ ir „Knygų nama lapkričio 19 – sausio 6 dienomis. Akcijoje dalyvaujančios knygos bus pažymėtos specialiu lipduku ir joms bus taikoma 20 proc. nuolaida.

Knygų sąrašą rasite čia:

http://www.pegasas.lt/index.php?cl=alist&cnid=df250a4de3123f3b5.14769580

Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!


2012-11-25 Š.m. lapkričio mėn. 25 dieną Stakliškių vidurinės mokyklos 10 klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Jurgitos Andrulevičienės ir dailės mokytojos Linos Andriukevičienės, vyko į ekskursiją po Kauną. Visiems mums dailės mokytoja pasiūlė užsukti į Mykolo Žilinsko dailės galeriją. Mes net nedvejodami patraukėme galerijos link. Buvome maloniai nustebinti, kai dailės mokytoja  mus pradžiugino galerijoje surengta netradicine pamoka. Pasidžiaugę meno dirbinių grožiu vykome į dramos teatrą, kuriame stebėjome Keturakio  spektaklį „Amerika pirtyje“. Likome sužavėti tokiu nuostabiu ir profesionaliu vaidinimu. Visa atsmosfera, aktoriai, muzika, dekoracijos kvietė čia užsukti dar kartą! Grįždami namo užsukome ant Aleksoto kalno pasigrožėti Kauno miesto panorama. Tikimės, kad ši kelionė ne paskutinė.

Mokinė Audronė Žilionytė. Foto>>


2012-11-24 Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojai lankėsi parodų ir kongresų centre „Litexpo“ parodoje „Mokykla: laimingai augti“. Šių metų parodos tema - laimingo ir kūrybingo vaiko ugdymas mokykloje. Norėjome daugiau išgirsti, sužinoti, pasimokyti, įsigyti literatūros. Mokytojai apsilankė paskaitose, kuriose girdėjo daug įdomių pranešimų apie aktyvius ugdymosi metodus, tvarkaraščio sudarymą, „laimingo augimo“ istorijas, aktyviąsias matematikos pamokas ir kt. Ypatingai sužavėjo lektoriaus dr. Džono Koliko (John Collick) paskaita apie švietimo ateitį. Aplankėme parodoje veikiančius stendus, kuriuose domėjomės naujausiomis mokymo priemonėmis bei technologijomis.

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>>


2012-11-23 Stakliškių vidurinės mokyklos 6 klasės mokiniai, vadovaujami lietuvių k. mokytojos E.Valatkienės, dalyvavo respublikiniame konkurse „Eilėmis prieš chemiją žemės ūkyje“. Mokinukai išskirtinai artistiški, kūrybingi, todėl eiliuotų posmų netrūko, bet išrinkome patį ūkiškiausią.

Vėliau keliavome į sodybą, kur ne tik filmavomės, deklamavome, bet ir smagiai praleidome laiką. Kviečiame visus pažiūrėti, pasidalinti įspūdžiais apie mūsų filmuką ir prabalsuoti, juk prizas - kokybiškas stalo futbolo stalas.

Prabalsuoti galima http://eco.sveikasvaikas.lt/moksleiviu-konkursas

 arba https://www.facebook.com/sveikasvaikas

Mokytoja Edita Valatkienė. Video>>


2012-11-23 Penktos klasės muzikos pamoka vyko klasėje-muziejuje. Pamokos tikslas - sudominti mokinius lietuvių liaudies muzika. Mokiniai dainavo, šoko, žaidė žaidimus, ... Taip pat buvo panaudoti pačių mokinių pasigaminti ritminiai muzikos instrumentai. Pamokos tema atitiko esamą aplinką, todėl visiems buvo nauja, neįprasta, įdomu. Atlikus apklausą susidarė įspūdis, kad pamoka mokiniams patiko. Keletas 5-okų minčių: „... patiko kanklių muzika, groti instrumentais, žaisti lietuvių liaudies žaidimą, patiko klasės-muziejaus jauki aplinka...“.

Mokytoja Ona Kamblevičienė. Foto>>


2012-11-23 Stakliškių vidurinės mokyklos vienuoliktokai suorganizavo sveikos mitybos pamoką integruotą į meninį ugdymą pradinių klasių mokinukams. Pamokos metu visi piešė plakatuose sveikai mitybai priklausančius produktus, dėliojo juos į pintines, kūrė mozaiką. Tiek organizatoriams, tiek dalyviams pamoka neprailgo. Vienuoliktokės organizavusios šią pamoką džiaugėsi, kad mažieji turi pakankamai žinių apie sveiką mitybą. Iki naujų, malonių susitikimų įvairiose ne tik sveiką mitybą atspindinčiose veiklose. Būkime aktyvūs, kūrybingi, kupini idėjų ir gyvenimas mokykloje taps dar prasmingesnis.

Vienuoliktokės - Gintarė Našlėnaitė ir Giedrė Morkūnaitė. Foto>>


2012-11-22 Stakliškių vidurinės mokyklos vienuoliktokai vieni iš konkurso „Sveikuoliai-šaunuoliai“ dalyvių. Vienuoliktokai aktyviai dalyvauja organizuodami įvairius renginius mokykloje. Lapkričio pabaigoje atnaujintoje fojė jie atidarė arbatinę, skirtą sveikai mitybai propaguoti. Pertraukų metu visi norintys galėjo pasimėgauti įvairių rūšių karšta arbata su medumi, pasivaišinti sveikuolių sausainiais, riešutais, džiovintais vaisiais. Arbatinėje vyko arbatų degustavimo konkursas „Atspėk, kokią arbatą geri“. Už teisingai atspėtą arbatos pavadinimą dalyviai buvo apdovanoti sveikuoliškais prizais. Arbatinės idėja visiems labai patiko, todėl lankytojų netrūko.

Vienuoliktokės - Gintarė Našlėnaitė ir Giedrė Morkūnaitė. Foto>>


2012-11-19 Pirmadienį, Stakliškių vidurinės mokyklos 11-12 klasių mokiniai, lydimi auklėtojų  L.Aliukevičienės ir  E.Valatkienės lankėsi Alytuje profesinio orientavimo projekte „Specialybių mugė“. Mokiniai buvo supažindinti su populiariausiomis ir perspektyviausiomis specialybėmis bei studijų programomis. Vėliau rinkosi specialybių ratelius, bendravo su studentais, tam tikros srities specialistais, galėjo susirasti stenduose įdomios medžiagos dominančiai profesijai, gauti dovanų, sudalyvauti loterijoje.

Mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>


2012-11-19 Pirmadie Stakliškių parapijos klebonas Alfrėdas Rukša vedė netradicinę istorijos pamoką vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams. Nors mokiniams visos pamokos atrodo per ilgos, tačiau šioji buvo per trumpa – maža ką spėjo garbusis svetys papasakoti, nes į keliasdešimt minučių negali sutilpti dešimtmečiai turtingo gyvenimo.

Ištrauka iš „Krašto Vitrinos“ straipsnio. Foto>>

Foto http://kvitrina.com/?p=22293

Straipsnis http://kvitrina.com/?p=22383


2012-11-19 Pirmadienį 3-4 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje–žaidime „Tinkamas-netinkamas“ maistas, Europos sveikos mitybos dienai paminėti.  Iš pradžių mokiniai buvo supažindinti su sveikos mitybos piramide, taip pat jiems buvo pasakojama apie sveiką mitybą, vėliau mokiniai galėjo savo žinias pritaikyti žaisdami viktorinoje. Taip pat mokiniams buvo išdalintos „Sveikos mitybos pratybos“, kurias pildant buvo galima pagilinti savo žinias, o taip pat ir sužinoti tai ko dar nežinojo. Nėra gerų arba blogų maisto produktų, yra sveika ir nesveika mityba. Drąsiai reikia valgyti savo mėgstamus produktus, skanauti kitų, tik valgyti juos laiku ir saikingai, kuo įvairesnius ir būsite sveiki. Gyvename ne tam kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Stravinskienė. Foto>>


2012-11-16 Penktadienį, po tėvų susirinkimo, mokyklos direktorė pakvietė į etnografinio muziejaus-klasės atidarymą. Stakliškių parapijos klebonas Alfrėdas Rukšta pašventino naujai atgijusį mokyklos kampelį. Direktorė perkirpo atidarymo juostelę ir pakvietė visus apsilankyti muziejuje. Svečiai buvo vaišinami kaimiška duona ir sūriu.

Mokytojas Vidas Noreika. Foto>>

Foto http://kvitrina.com/?p=22109

Straipsnis http://kvitrina.com/?p=22162


2012-11-16 Tolerancija moko priimti žmones tokius, kokie jie yra. Mūsų mokykloje lapkričio 16 dieną vyko šventė tolerancijos dienai paminėti. Šių metų tolerancijos simbolis – skėtis. Vyko klasių mokinių įvairia technika dekoruotų skėčių pristatymas. Nors visi mes gimėme skirtingi, tačiau visi esame verti pagarbos ir tolerancijos. Tad būkime tolerantiški ištisus metus.

Mokyklos prezidentė Audronė Žilionytė. Foto>>

Foto http://kvitrina.com/?p=22107

Straipsnis http://kvitrina.com/?p=22159


2012-11-16 Brangūs tėveliai, kviečiame Jus į visuotinį mokyklos tėvų susirinkimą, kuris įvyks 2012 m. lapkričio 16 d. 14 val. aktų salėje.

Darbotvarkė:

  1. Mokyklos psichologės pastebėjimai apie 1-os ir 5-os klasės mokinių adaptacinį laikotarpį (10 min.)

  2. Mokyklos direktorės pranešimas „Kaip padėti vaikui mokytis“. Vertinimo sistema mokykloje (20 min.)

  3. Einamieji klausimai (10 min.)

  4. Mokinių koncertas (20 min.)

  5. Pokalbiai su dėstančiais mokytojais. (Mokytojai Jūsų lauks savo kabinetuose iki 17 val.)

Mokyklos direktorė Loreta Šernienė


2012-11-15 Gerbiami rėmėjai!

Norime padėkoti Jums, padedantiems kurti šiltesnę ir jaukesnę mokyklos aplinką.

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą Jūsų pervesti 2% GPM sumos Stakliškių vidurinei mokyklai leidžia ir toliau planuoti reikšmingus darbus, kurie padės mūsų moksleiviams jaukiau ir saugiau mokytis. Jūsų visų dėka 2012 m. (2% GPM už 2011 m.) mūsų mokyklos biudžetas pasipildė 2113,70 Lt.  

Mokyklos tarybos nutarimu  lėšas skyrėme mokyklos modernizacijai:

· visuose mokomuosiuose kabinetuose pakeisti stendai;

· mokinių poilsio zonos įrengimui nupirkti baldai;

· klasei-muziejui nupirkti 3 šviestuvai.

Maloniai prašytume ir šiais mokslo metais pervesti į mūsų mokyklos sąskaitą 2% GPM sumos. Stengsimės taupyti jūsų skirtas lėšas ir naudoti jas tik būtiniausioms reikmėms.

Mokyklos administracija. Foto>>


2012-11-15 Ketvirtadienis - ypatinga diena mūsų mokykloje. Svečiuojasi Kęstutis Filipavičius, Kauno miškų aplinkos inžinerijos kolegijos trečio kurso studentas, buvęs mūsų mokyklos mokinys. Jis viešėjo su savo kurso draugais, linksmai grojančiais ir dainuojančiais muzikantais. Skaitėme eilėraščius iš jo knygos „Tarp žydinčių žiedų daug žodžių neatrastų“, klausėmės jo paties jau naujų eilėraščių, džiaugėmės Kęstučio nuoširdumu ir meile savo mokyklai. Kęstutis tapo projekto „Drąsinkime ateitį“ nariu. Jam padovanojome ženklelį, paprašėme pasirašyti Garbės knygoje. Mokyklos dainininkai padėkojo skambia daina, prezidentė Audronė padovanojo savo paveikslą. Buvo pasakyta daug gražių ir šiltų žodžių. Kol turime tokių puikių jaunų žmonių, Lietuva neišsivaikščios.

Mokytoja Ona Andrulevičienė. Foto>>  Video>>

http://kvitrina.com/?p=22156


2012-11-15 Trečios klasės mokiniai buvo išvykę į ekskursiją. Lankėsi Prienų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, policijos komisariate. Šių tarnybų darbuotojai supažindino su nelengvomis savo profesijomis, priminė saugaus elgesio taisykles, mielai aprodė savo darbo vietas ir darbo priemones. Ekskursiją tęsėme Birštone. Apsilankėme Sakraliniame muziejuje, kur mūsų laukė edukacinė pamokėlė. Šios pamokėlės metu mokėmės kepti meduolius, Birštono simbolio, banginiuko, formos.

Kol iškepė mūsų pagaminti meduoliai, muziejaus darbuotoja mums pristatė ekspoziciją. Užkopėme į Vytauto kalną, pasigėrėjome Nemuno vingiu, biuvetėje paragavome mineralinio vandens. 

 Mokytoja Dalė Stankevičienė. Foto>>


2012-11-13 Lapkričio 9–12 dienomis Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojos Laura Makštutienė ir Zita Litvinskienė viešėjo Turkijoje. Mokykla tarptautinio projekto Gruntvig  „Sveikatos gerovė“ dalyvė. Tai jau ketvirtas susitikimas. Lietuviai turėjo pristatyti valgius, kuriuos valgo pusryčiams, pietums ir vakarienei. Dar rugpjūčio mėnesį išsiuntėme 3 sveikuoliškų patiekalų, 5 gydomųjų augalų  ir 2 vaistažolinių gėrimų aprašus. Bus išleista projekto knyga. Projekto laikraštį parengė mūsų mokyklos anglų kalbos mokytoja Gerda Juodsnukytė.

Mokytoja Zita Litvinskienė. Foto>>


2012-11-12 Lapkričio 6-11 dienomis Kipre vyko Comenius projekto „Mokomės visą gyvenimą“ partnerių iš Lietuvos, Slovakijos, Italijos, Portugalijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro pirmasis susitikimas. Iš Stakliškių vidurinės mokyklos į susitikimą vyko mokytojos Dalia Bartkienė, Gerda Juodsnukytė, Rasa Noreikienė ir Marija Nakraševičienė. Jos susipažino su Kipro švietimo sistema. Pradinėje  mokykloje susitiko su mokiniais, kurie domėjosi Lietuva, Stakliškių vidurine mokykla. Dalyvavo ekskursijoje po Pafoso kraštą, kuris pakerėjo egzotiniais augalais, ryškiais gėlių žiedais, įdomiais architektūriniais statiniais, grindinių vitražais, šiltu Viduržemio jūros vandeniu...

Mokytoja Rasa Noreikienė. Foto>>


2012-11-08 Lapkričio 8 – oji „Europos sveikos mitybos“ diena. Minint šią dieną, Stakliškių vidurinės mokyklos moksleiviai buvo apdovanoti prizais. Prienų rajono visuomenės sveikatos biuras, įsteigė prizus klasėms, kurios dalyvauja „Sveikatiados“ projekte. Mergaitėms buvo  įteiktos geltonos spalvos, o berniukams mėlynos spalvos universalios gertuvės.

Sveikatos priežiūros specialistė Ieva Stravinskienė. Foto>>


2012-11-05 Mokyklos aktų salėje vyko susitikimas – paskaita su Lietuvos sporto universiteto lektoriumi dr. Šarūnu Klizu.  Tema : „Psichoaktyvios  medžiagos ir jų  vartojimo pasekmės“. Šis lektorius mūsų mokykloje lankosi antrus metus iš eilės, tačiau, nežiūrint to,  salė buvo  pilnutėlė jaunųjų klausytojų. Mokiniai įdėmiai klausėsi lektoriaus, kuris lengva, suprantama vaikams kalba perteikė visą informaciją,  supažindino mokinius su tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo pasekmėmis.  „Aš nemokau, kaip mesti rūkyti ir t.t., aš supažindinu jus su vartojimo pasekmėmis“ – kalbėjo gerbiamas lektorius.

Soc. pedagogė Daiva Švedienė. Foto>>


2012-10-30 Spalio 30 d. penktos klasės mokiniai vyko į ekskursiją, į Vilnių. Aplankėme Aušros Vartus - vieną svarbiausią istorinį, kultūrinį paminklą. Taikomosios dailės muziejuje stebėjome Valdovų rūmų muziejaus parodą, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo kloda“. Apžvelgėme ekspoziciją, pamatėme XIV- XVII a. juvelyrų dirbinius. Mokiniai mokėsi susiverti iš spalvoto stiklo karoliukų, žalvario įvijėlių ir kriauklių vėrinį, pakartodami XV-XVIa. stilistiką ir vėrimo būdą.

Penktos klasės auklėtoja O. Kamblevičienė. Foto>>


2012-10-28 Sekmadienį Stakliškių  bažnyčioje šv. mišių metu vyko 10-12 klasių literatūrinė kompozicija-koncertas „Būti su Maironiu!“. Klebonas A. Rukšta, aukodamas mišias už  mirusiuosius, prisiminė  savo pašaukimu jam artimą tautos poetą J.Mačiulį-Maironį. Renginyje dalyvavo daug bendruomenės narių, svečių, kuriuos sužavėjo eilės, skaitymai, iki skausmo visiems gerai pažįstami eilėraščiai, virtę  dainomis: „Oi, neverk, Matušėle“, „Už Raseinių ant Dubysos“, „Kur bėga Šešupė“. Kompozicijos atlikėjai bent trumpai akimirkai atgaivino Maironio dvasią.

Renginio organizatorių vardu-lietuvių k. mokytoja Edita Valatkienė. Foto>>  Video>>  http://gyvenimas.vhost.lt/2012/10/30/stakliskieciai-minejo-maironi/


2012-10-26 Rudens atostogas Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai pradėjo Helovyno vakaru. Siaubo ir baimės apimti nedrąsų žingsnį koridoriumi žengė pirmieji vakaro dalyviai. Visi užrištomis akimis buvo po vieną vedami koridoriumi. Salėje visų laukė siaubo filmas.  Vakarą iškilmingai pradėjo trumpa giltinių malda. Viskas buvo tarsi atgiję iš pomirtinio gyvenimo. Kaukės, muzika, dekoracijos ir užduotys atspindėjo tikrą helovynišką siaubo vakarą. Visi aktyviai,  su dideliu užsidegimu dalyvavo mūsų parengtose užduotyse po kurių norėjosi klykti iš džiaugsmo. Žinoma, visus apdovanojome saldžiais prizais. Šiek tiek paplušėję, vakarą tęsėme diskoteka.

Audronė Žilionytė, 10 kl. mokinė.  Foto>>


2012-10-26 Piešinių galerijoje „Spindulėlis“ buvo atidaryta paroda „Mano augintinis“. Šios parodos tikslas - atkreipti vaikų dėmesį į gyvūnų apsaugą, skatinti domėtis gyvąją gamta, globoti ir mylėti naminius gyvūnus, padėkoti augintiniams už tai, kad jie praturtina mūsų gyvenimą.

1-4 klasių mokiniai su mokytojomis per pamokas daug kalbėjo apie mokinių namuose laikomus augintinius, jų  priežiūrą ir globą. Kūrė eilėraščius ir rašė rašinėlius apie savo mažuosius draugus. Buvo pasiūlyta  naminius gyvūnėlius ir nupiešti.

Mokiniai turėjo galimybę kūrybiškai panaudodami įvairias priemones pavaizduoti savo augintinius. Darbus atliko įvairia technika: piešė, aplikavo, tapė. Ketvirtos klasės mokiniai padainavo dainelę apie katinus, trečiokės Vaida, Augustė ir Jovita skaitė savo kūrybą šia tema.

Parodos organizatoriai: Sonata Labutienė, Marija Nakraševičienė, Rasa Noreikienė, Dalė Stankevičienė. Foto>>


2012-10-25 Stakliškių vidurinės mokyklos 10-12 klasių mokiniai, lydimi lietuvių k. mokytojų O.Andriulevičienės ir E.Valatkienės, dalyvavo Prienų kultūros centro renginyje, skirtame poeto Maironio 150 - osioms gimimo metinėms paminėti. Susirinkusieji klausėsi Nacionalinės premijos laureato Čiurlionio kvarteto bei aktoriaus, lietuvių literatūros ir tautos patrioto Vytauto Rumšo, kuris skaitė Maironio poeziją. („Jūratė ir Kastytis“, „Lietuva brangi“, „Nuo Birutės kalno“, „Ant ežero keturių kantonų“ ir kt.). Čiurlionio styginių kvarteto muzika ir aktoriaus skaitoma poezija sušildė ne tik Prienų miesto, bet ir rajono mokyklų klausytojų širdis.

Mokytoja Edita Valatkienė.  Foto>>


2012-10-25 Stakliškių vidurinėje mokykloje savaitę laiko viešėjo Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos katedros studentai ir dėstytojai. Rinko etnografinę medžiagą Stakliškių seniūnijoje. Užrašinėjo dainas, šokius, ratelius. Bendravo su mokiniais, pateikė jiems anketas.

Spalio 25 dienos popietę studentai ir dėstytojai pakvietė visus Stakliškių bendruomenės narius ir atvėrė tą kraičio skrynią, kurią sukaupė mūsų krašte. Visi draugiškai šokome ratelius, dainavome. Padėkojome visai studentų komandai už smagią popietę. Jie atsidėkodami mūsų mokyklai padovanojo kompaktinį diską su įrašytomis Stakliškių krašto dainomis. Sutarėme bendradarbiauti ir ateityje.

Mokytoja Dalė Stankevičienė.  Foto>>  Video>>


2012-10-25 Konstitucijos dienos proga 10 klasės mokiniai pristatė projektą "Lietuva dešimtokų akimis". Buvo pasirinktos temos: "Pagrindinis Lietuvos įstatymas - Konstitucija", "Valdžia, kurią renkame patys", "Sportinė Lietuva", "Modernioji Lietuva", "Lietuviškosios mokyklos". Mokytoja Loleta Aliukevičienė.  Foto>>


2012-10-19 Prienuose vyko tradicinis rajoninis futbolo turnyras "Rūdupio" taurei laimėti. Stakliškiečiai pirmose rungtynėse 2:1 įveikė "Žiburio" gimnaziją ir 1:1 sužaidę su Jiezno gimnazija tapo turnyro nugalėtojais. Komandoje žaidė Linas Randamanskas, Mantas Dimša, Paulius Marčiulaitis, Gytis Cekanavičius, Lukas Jurkonis, Deivydas Kaminskas, Aivaras Ajauskas. Nuotraukoje komandos vadovas mokytojas Marijus Makštutis su auklėtiniais bei mokyklos direktore Loreta Šerniene ir pavaduotoja ugdymui Dalia Bartkiene. Sveikiname čempionus! Foto1>> Foto2>>


2012-10-18 Mokykloje svečiavosi "GoCrazy" komanda "Kieti armijos vyrukai", kurie pravedė karinių rungčių, taiklumo, ištvermės bei šaudymo pratybas skautams. Mokyklos teritorija skambėjo nuo granatų sprogimų, šūvių garsų, skautų balsų ir skendėjo dūmuose. Broliai ir sesės ragavo kareiviško sausojo davinio, išmoko taisyklingai laikyti šautuvus, užsidėti dujokaukes, žygio sąlygomis pasiruošti maistą, orientuotis nežinomoje teritorijoje. Visus sunkumus ištvėrę skautai padėkojo "GoCrazy" komandai šūkiu: "Čiko riko, čiko riko, mums labai labai patiko!" Foto>>


   

2012-10-16 Naujosios mokyklos prezidentės ir mokyklos direktorės inauguracijos ceremonija. Spalio 12 dieną mokykloje vykusiuose prezidento rinkimuose iš trijų kandidatų (G.Morkūnaitės, D.Preibio ir A.Žilionytės) žymia balsų persvara laimėjo 10 klasės mokinė Audronė Žilionytė. Gausiose sveikintojų gretose buvo svečiai iš Stakliškių laisvalaikio ir kultūros centro bei Jiezno gimnazijos. Šauniai koncertavo mokytojos O.Kamblevičienės vadovaujami mokiniai. Foto>>  Video>>

http://gyvenimas.vhost.lt/2012/10/18/dviguba-inauguracijos-svente/


2012-10-10 Mokykla treti metai dalyvauja projekte "Sveikatiada". Organizuojami įvairūs renginiai: sporto užsiėmimai, pusryčių fiestos, masiniai šokiai. Vaikai informuojami apie sveiką gyvenseną, jiems suteikiama sveikatos specialistų parengta informacija. Šiemet į projekto veiklą aktyviai įsitraukė 7, 10 ir 11 klasės mokiniai bei jų auklėtojai. Jie dalyvauja projekto organizuojamame konkurse "Sveikuoliai – šaunuoliai". Mokyklos ir miestelio bendruomenė džiaugiasi šių klasių surengtais "Vaisių ir daržovių mitingais". Sveikuolių dar laukia daug įvairių veiklų, taigi linkime jiems gražių idėjų, kūrybingų ir sveikų metų.  7 klasės foto>>  10 klasės foto>>  11 klasės foto>>   Video>>

Projekto kuratorė Daiva Švedienė

http://kvitrina.com/?p=21463

http://gyvenimas.vhost.lt/2012/10/24/stakliskiu-mokiniai-%E2%80%9Esveikatiados-dalyviai/


2012-10-05 Mokytojo diena su naująja mokyklos direktore L.Šerniene. Foto>>

2012-09-26 Europos kalbų dienos šventė. Foto>>

http://gyvenimas.vhost.lt/2012/10/04/tesiama-europos-kalbu-dienos-tradicija/


2012-09-24 Dailės darbų parodos "Paukščiai" atidarymas. Foto>>

http://gyvenimas.vhost.lt/2012/10/04/apsilankykite-galerijoje-%E2%80%9Efoje/


2012-09-01 Rugsėjo 1-osios dienos šventės akimirkos. Foto>>

2012-08-24 Maloniai kviečiame į 2012-2013 mokslo metų pradžios šventę rugsėjo 1-ąją dieną. 9.00 val. Šv. mišios bažnyčioje. 10.00 val. oficialioji dalis mokykloje, susitikimas su klasių auklėtojais.
2012-07-13 Informacija apie konkurso datos Prienų rajono Stakliškių vidurinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti pakeitimo. Plačiau>>
2012-05-04 Mokykloje vyko mokinių koncertas, skirtas Motinos dienai. Video>>
2012-04-23 Mokyklos iniciatyva  Stakliškių bažnyčioje įvyko kamerinės muzikos koncertas "Pavasarinis širdies džiaugsmas", kuriame dainavo Judita Leitaitė ir grojo Lina Burbaitė. Video>>
2012-03-27 Mokykloje vyko renginys "Šlovės valanda", kurio metu Mokyklos garbės knygoje pasirašė daugiausia mokyklai nusipelnę mokiniai ir mokytojai. Video>>
2012-03-16 Rajoninio konkurso-parodos "Kaukė 2012" atidarymas ir apdovanojimų įteikimas. Video>>
2012-03-14 Frankofonijos diena Stakliškių vidurinėje mokykloje. Video>>
2012-03-02 Kaziuko mugė Stakliškėse. Foto>>
2012-01-26 Susitikimas su vadovėlių autore Elena Marcelioniene. Foto>>
2012-01-13 Sausio 13-osios minėjimas Stakliškių vidurinėje mokykloje. Foto>>

2012-01-08 Mokinių koncertas Stakliškių bendruomenės Trijų Karalių šventėje, vykusioje mūsų mokykloje. Video>>
2011-12-23 Pradinukų kalėdinė eglutė. Video>> 5-7 klasių kalėdinė eglutė. Video>> 8-12 klasių naujametinis karnavalas. Video>> Foto>>
2011-12-21 Kalėdinis koncertas. Video>>
2011-12-19 Mokykloje svečiavosi Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis. Foto>>
2011-12-16  Mokykloje viešėjo svečiai iš Švietimo mainų paramos fondo. Foto>>  Video>>
2011-12-15  Ekonomikos ir verslumo konkursas Aukštadvaryje. Foto>>
2011-12-13  Kalėdinės eglutės įžiebimas. Foto>>
2011-12-02  9 klasės mokinės Audronės Žilionytės fotografijų parodos atidarymas. Foto/Video>>
2011-10-05  Mokytojo dienos šventė. Devintokų video>>  Dvyliktokų video>>

2011-09-27  Mokyklos prezidento inauguracija. Foto>>  Video>>


2011-09-26  Europos kalbų diena mokykloje. Foto>>  Video>>

2010-10-15-22  Tarptautinis Comenius projektas „Anglų kalba ir aplinkosauga Europoje” startuoja Stakliškėse.   Plačiau>>>


2010-09-01  Kviečiame į Rugsėjo 1 - osios šventę.  Plačiau>>>
2010-07-12  Liepos 16 dieną 12.00 val. Stakliškių vidurinės mokyklos aktų salėje vyks 54 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė.  Plačiau>>>
2010-03-10  Stakliškių vidurinėje mokykloje Nepriklausomybės 20 - mečiui - netradicinė pamoka.   Plačiau>>>
2010-02-12  „Žinių karuselė”  sujungė  žinias ir šventes. Plačiau>>>
2010-02-05  Mokyklos direktoriaus P.Veterio ir anglų kalbos mokytojos V.Varžukaitės iniciatyva ruošiamasi dalyvauti naujame tarptautiniame Comenius projekte „Anglų kalba ir aplinkosauga Europoje”  Plačiau>>>
2010-01-13 Tęsiamas bendradarbiavimas - Sausio 13 - ąją paminėjome kartu.  Plačiau>>>
2009-12-18 Pats nuostabiausias laikotarpis metuose – švenčių laukimo metas. Ypatingas jis buvo Stakliškių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniams.  Plačiau>>>
2009-10-19 Kaip branginti duoną, koks ilgas jos kelias nuo lauko iki stalo, šventėje „Duonelės kelias”  ir sužinojo Stakliškių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Plačiau>>>
2009-10-17 Stakliškių vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai sėkmingai dalyvauja tęstiniame tarptautiniame Comenius projekte „Genetika rekreacijoje – nauji gyvenimo būdai” . Spalio 17–25 dienomis Ispanijoje vyko priešpaskutinis projekto Comenius etapas.  Plačiau>>>
2009-04-20 Stakliškių vidurinės mokyklos 5 mokiniai ir 5 mokytojai  išvyko į Turkiją tęsti Comenius projekto „Genetika rekreacijoje – nauji gyvenimo būdai”  darbų. Gyvenome ir dirbome kartu su Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Vokietijos ir Turkijos komandomis. Plačiau>>>
2009-04-11 Mokyklos krepšinio komanda pristatyta internete http://www.kkl.lt/index.phtml?Lyga=37&s=komanda&i=50b2bf6a12a44c18d0c784d2b2bc24dc  Straipsnis internete „Stakliškių vidurinė mokykla vs Kaišiadorių A.Brazausko vidurinė mokykla (77:76)“ http://www.kkl.lt/index.phtmlLyga=0&s=rungtynes&i=

4c6911d95de96114ba729a461709f7bc&d=naujiena


2009-03-23-28 Malatijoje (Turkija) vyko Comenius projekto „Šalys ir kultūros mene”  partnerių susitikimas. Šiame susitikime kaip ir visada dalyvavo partneriai iš Latvijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Turkijos. Tai buvo ketvirtasis iš penkių projekto susitikimų. Į šį susitikimą iš Stakliškių vidurinės mokyklos vyko penki mokytojai. Plačiau>>>


2009–02–21 Metodinė konferencija Stakliškių vidurinėje mokykloje HUMANISTINĖ MOKYKLA. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS. Plačiau>>>

<< į pradžią